Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności – analiza za I kwartał 2024r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

II kwartał 2023r. stoi pod znakiem BION (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ESG)  oraz przygotowania do zmian w Rekomendacji U oraz Rozporządzenia w sprawie zastrzegania numeru PESEL.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat analizy ryzyka braku zgodności za I kwartał 2023r., przygotowanie dokumentów testowych na II kwartał 2024r. oraz omówienie przewidywanych zmian w procedurach wewnętrznych banków na podstawie zmian regulacji zewnętrznych.

 

 1. KORZYŚCI
 1. Uczestnicy otrzymają przykład notatki z analizy ryzyka braku zgodności za I kwartał 2024r.,
 2. Uczestnik szkolenia zapozna się z najważniejszymi przepisami prawa, które weszły w życie w I kwartale 2024r. oraz wchodzą w II kwartale 2024r.;
 3. Uczestnicy otrzymają wzory kart do testowania zaplanowanych na II kwartał 2024r.,
 4. Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty testowe na II kwartał 2024r.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kontroli wewnętrznej w Banku.

PROGRAM:

1. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka braku zgodności za I kwartał 2024r., z uwzględnieniem danych z zakresu ryzyka operacyjnego – podsumowanie wyników testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej.
2. Omówienie planu działania komórki ds. zgodności na II kwartał 2024r. powiązanego ze zmianami przepisów prawa.
3. Funkcja zapewniająca – Testy stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej planowane dla Komórki ds. zgodności na II kwartał 2024r. – omówienie wzorów dokumentów testowych – w formacie obydwu Zrzeszeń.
4. Analiza luki prawnej – omówienie najważniejszych zmian przepisów zewnętrznych i wewnętrznych wymagających wprowadzenia w I półroczu 2024r., między innymi takie jak:
1) Wdrożenie Rozporządzenia w sprawie zastrzegania numerów PESEL,
2) Zmiana Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowegp
3) Whistleblowing – projekt ustawy o sygnalistach,
4) Projekt zmian w Ustawie o kredycie konsumenckim,
5) Rozporządzenie DORA dotyczące odporności cybernetycznej sektora finansowego,
6) Zarządzanie ryzykiem ESG w zarządzaniu ryzykiem kredytowym na podstawie BION,
7) inne.
5. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl