Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

AMLRO – Wytyczne EBA i Stanowisko UKNF w praktyce banków spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Od dnia 1 grudnia 2022r, zaczęły obowiązywać Wytyczne EBA w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT z dnia 14 czerwca 2022 r. 1 grudnia 2022r, zostało również opublikowane Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO. Szkolenie obejmuje obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w kontekście obu dokumentów i obowiązków jakie powinny być realizowane przez banki spółdzielcze.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się kim jest AMLRO, jaka jest jego rola i obowiązki.
Poznają również wymagania dotyczące organu zarządzającego w procesie AML/CFT, kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT. Będziemy rozmawiać na temat efektywnej organizacji pracy, która gwarantuje prawidłową realizację obowiązków AML oraz rozwiązaniach, które wspierają AMLRO. Szczegółowo omówione zostaną kryteria jakie powinien spełniać kandydat na AMLRO oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji przez AMLRO.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych, którzy chcą poznać praktyczne aspekty związane z rolą i obowiązkami pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT.

PROWADZĄCY:

Edyta Zdziarska

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.
Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju tych narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów informatycznych, zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera firmy w wyborze narzędzi informatycznych oraz w procesie ich wdrożenia, dbając o rzetelną implementację procedur i regulacji wewnętrznych. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Autorka licznych publikacji.

PROGRAM:

1. Kim jest AMLRO?
2. Regulacje dotyczące AMLRO
3. Organ zarządzający – rola i obowiązki w obszarze AML/CFT
4. Jak powołać AMLRO?
5. Umiejętności i wiedza ekspercka AMLRO
6. Rola i obowiązki AMLRO
7. Zakres informacji zarządczej agregowanej przez AMLRO
8. Z jakimi problemami może spotkać się AMLRO?
9. Jak efektywnie zorganizować pracę w obszarze AML, w kontekście ograniczonych zasobów ludzkich i finansowych
10. Narzędzia IT wspierające instytucje obowiązane w realizacji obowiązków AML
11. Kary administracyjne za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML
12. System kształcenia AMLRO
13. Czy AMLRO powinien posiadać ubezpieczenie?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl