Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiany w podatku VAT w 2015 i 2016 roku dla branży wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian w podatku od towarów i usług oraz ich konsekwencje dla branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej. Wykład poparty jest licznymi przykładami.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli branży  wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Serdecznie zapraszamy kadrę kierowniczą, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych, księgowości majątkowej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką branży.

PROGRAM:

1. Rewolucja w zakresie odliczania podatku naliczonego od paliw do samochodów osobowych od 1 lipca 2015 r:
• możliwość odliczania części VAT od nabytego paliwa – zasady,
• jakie kategorie pojazdów zyskały na zmianach,
• praktyka odliczania VAT od wydatków samochodowych
• najnowsze orzecznictwo w zakresie samochodów.
2. Istotne zmiany dotyczące procedury odwrotnego obciążenia:
• nowe zasady stosowania odwrotnego opodatkowania,
• limity kwotowe w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
• definicja „jednolitej gospodarczo transakcji”,
• korygowanie rozliczeń przy zmianie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku,
• obowiązki w zakresie składania krajowych informacji podsumowujących dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,
• nowa deklaracja VAT-7 od lipca 2015,
• omówienie druku VAT-27.
3. Zmiany sposobu korekty VAT od wierzytelności nieściągalnych – „złe długi”:
• upadłość lub likwidacja dłużnika – uchylenie obowiązku korekty,
• korekta VAT przez podmioty powiązane – rozszerzenie uprawnień sprzedawcy,
• wsteczne działanie nowych regulacji prawnych – przepisy a stanowisko ministerstwa finansów.
4. Obowiązek podatkowy w branżach wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej:
• kiedy ma zastosowanie zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
• dostawy towarów i świadczenia usług o charakterze ciągłym,
• w jakich okolicznościach zaliczka, zadatek, przedpłata powoduje powstanie obowiązku podatkowego,
• faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży mediów,
• faktura prognozowa – skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
• świadczenia złożone (kompleksowe) i ich podatkowe konsekwencje,
• refakturowanie usług (w tym mediów) a obowiązek podatkowy,
• wykonanie i utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
• czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• konserwacja kanalizacji i szaletów,
• instalacja i wymiana wodomierzy i liczników, w tym stawka VAT,
• nielegalny pobór energii,
• obrót świadectwami pochodzenia,
• kary umowne i odszkodowania,
• przekazanie lub przejęcie infrastruktury technicznej a VAT,
• budowa i dostarczanie przyłączy a stawka podatkowa,
• dostawa budynków i gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
• opodatkowanie usług związanych z budownictwem mieszkaniowym,
• świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów
5. Zagadnienia związane z korektami w zakresie podatku należnego i naliczonego:
• korekta faktury a korekta deklaracji,
• korekty in plus i in minus,
• korekty dokonywane na bieżąca oraz korekty wsteczne,
• zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej),
• zasady anulowania faktur,
6. Nowe zasady odliczania podatku naliczonego:
• nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
• możliwość odliczania VAT z faktur prognozowych,
• duplikat faktury a prawo do odliczenia,
• ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
• ujmowanie faktur korygujących podatek naliczony „in plus” i „in minus”,
• wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia VAT,
• nowe zasady ustalania kwoty do odliczenia – preproporcja (zasady, kto będzie objęty nowymi regulacjami).
7. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 listopada 2015 r. Katowice
27 listopada 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.-00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl