Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY – zasady wdrażania w Banku Spółdzielczym ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistach). System anonimowego zgłaszania naruszeń prawa.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, implementująca do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2019/1937 z 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. L Nr 305 z 26.11.2019 r.), reguluje zasady związane ze zgłaszaniem naruszeń, w tym zasady ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne.
Celem warsztatów jest zapoznanie się z wymogami ustawy i nabycie praktycznych umiejętności wdrożenia jej przepisów w banku, w tym opracowania wymaganych regulaminów oraz ustalenia sposobu zaznajomienia pracowników z zasadami wykonywania ustawowych obowiązków. Uczestnicy zaznajomią się z dobrymi praktykami, zasadami gromadzenia dowodów na wypadek sporów oraz uzyskają wzory dokumentów wymaganych przez ustawę.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy compliance i audytu, osoby zajmujące się zgodnością i tworzeniem procedur w banku, pracownicy obsługi prawnej, osoby zajmujące się ochroną danych osobowych, pracownicy banku.

PROGRAM:

I. Dyrektywa 2019/1937 z 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. L Nr 305 z 26.11.2019 r.) i ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa:
1. Cel regulacji.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
3. Terminy i etapy wdrożenia obowiązków ustawowych.
4. Osoby odpowiedzialne w banku za:
a- wdrożenie regulacji,
b -monitorowanie stosowania ustawy,
c- przeszkolenie pracowników.
5. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
II. Podstawowe pojęcia:
1. Definicje ustawowe.
2. Pojęcie i typy sygnalistów.
III. Rodzaje kanałów dokonywania zgłoszeń:
1. Obowiązki banku wobec osób dokonujących zgłoszeń.
2. Kanały wewnętrzne:
a- jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
b- czy rozszerzać katalog naruszeń?
3. Zgłoszenia anonimowe – wady i zalety.
4. Kanały zewnętrzne.
5. Ujawnienie publiczne.
6. Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
IV. Sposoby skutecznej ochrony sygnalistów:
1. Zakaz działań odwetowych.
3. Środki ochrony sygnalistów.
4. „Dobra wiara” – przesłanki i zasady oceny.
5. Jak zapewnić poufność sygnalisty?
6. Zakaz działań odwetowych:
a – domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu,
b – zasady prawidłowego zbierania i przechowywania dowodów.
V. Ochrona danych osobowych sygnalistów:
1. RODO a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
3. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
VI. Zasady opracowania procedur formalnych wynikających z ustawy:
1. Rodzaje i forma regulacji – co z dotychczasowymi regulacjami?
2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych:
a – obowiązkowa konsultacja z przedstawicielami pracownikami,
b- treść.
3. Wzory dokumentów stosowanych w banku:
a- rejestr zgłoszeń,
b- wzory procedur,
c- wzór kodeksu etyki pracownika.
4. Co zrobić, by regulacje nie były nadużywane w drobnych sprawach skarg i wniosków pracowników?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl