Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najczęstsze nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych w zakresie: – Monitoring Transakcji – Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego – Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji – Wprowadzenie zmian po audytowych – Identyfikacja i weryfikacja UBO – Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing) – Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Gdzie umiejscowiony jest AML w organizacji i jaka jest jego rola
2. Miejsce i rola przeciwdziałania praniu pieniędzy w strukturze banku spółdzielczego
a) Onboardingu nowego klienta
b) Monitoring Transakcji
c) Monitoring Behawioralny na podstawie skanu potransakcyjnego
d) Ocena ryzyka
3. Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego
a) Niskie ryzyko
b) Średnie ryzyko
c) Wysokie ryzyko
4. Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji
a) Prowadzenie dokumentacji papierowej
b) Prowadzenie dokumentacji elektronicznej
c) Przygotowanie do audytu i kontroli
d) Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego
5. Wprowadzenie zmian po audytowych
a) aktualizacja oceny ryzyka organizacji
b) wprowadzenia zmian w procesie
c) konsultacje eksperckie
6. Omówienie najczęściej wykrywanych nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
a) Błędy ludzkie
b) Brak szkoleń
c) Brak recenzji i aktualizacji procedur
d) Korzystanie z nieadekwatnych zasobów technologicznych w stosunku do oferowanych produktów
e) Transakcja okazjonalna
f) Identyfikacja i weryfikacja UBO. Rozumienie pojęcia i kluczowe problemy
g) Środki podejmowane względem PEP
7. Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing), w tym zamarkowanie problemu nowej ustawy
8. Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl