Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia zarządzania ryzykiem IT Blok trzeci – Zasady raportowania i samooceny ryzyka IT

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF przede wszystkim z zasadami raportowania i przejrzystości zarządzania ryzykiem IT. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym podejściem w zakresie przygotowania raportu i samooceny ryzyka IT. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.
Adresaci:
Zarządy banków spółdzielczych, członkowie Komitetu Audytu, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem IT, ryzykiem operacyjnym, właściciele procesów, stanowiska kontroli wewnętrznej.

PROGRAM:

1. Strategia zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Banku i zarządzanie ryzykiem IT
2. Zasady raportowania ryzyka IT:
a. Wymagania Rekomendacji M i D w odniesieniu do zasad sporządzania informacji zarządczej (SIZ) w obszarze IT
b. Charakterystyka znaczących zdarzeń w obszarze ryzyka IT
c. informacje dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych
d. informacje pochodzące z innych wykorzystywanych w banku narzędzi (rejestrów) wspierających proces zarządzania ryzykiem IT
3. Omówienie wzorcowego spisu treści raportu z ryzyka IT
4. Najczęstsze błędy popełniane na etapie opracowania raportu z ryzyka IT
5. Samoocena ryzyka IT w banku spółdzielczym
6. Zasady przeglądu procesów pod kątem ryzyka IT
7. Ocena ryzyka IT
8. Ocena ryzyka bezpieczeństwa transakcji płatniczych
9. Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji
10. Ocena ryzyka dla zasobów
11. Ocena ryzyka z uwzględnieniem istniejących mechanizmów kontrolnych
12. Plany Ciągłości Działania
13. Testy warunków skrajnych
14. Dostawcy zewnętrzni
15. Ubezpieczenia
16. Przygotowanie raportu z samooceny dla Zarządu i Rady Nadzorczej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.15

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Przy całym pakiecie 3 szkoleń 1200 zł/osoba +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl