Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

-Zakres zajęcia, skutki zajęcia,

-zwolnienia od egzekucji,

-wypłaty z zajętego rachunku, w tym na poczet bieżących wynagrodzeń za pracę,

-egzekucja z lokaty oraz rachunku z książeczką oszczędnościową

PROGRAM:

1. Wprowadzenie
1.1. Rodzaje rachunków bankowych
1.2. Rodzaje postępowań egzekucyjnych do rachunku bankowego
2. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu komorniczym
2.1. Zajęcie rachunku bankowego
2.1.1. Chwila zajęcia rachunku
2.1.2. Zakres zajęcia
2.1.2.1. Rachunki podlegające egzekucji
2.1.2.2. Wyłączenia od egzekucji, w tym tzw. kwota wolna od zajęcia
2.1.2.3. Egzekucja z rachunku wspólnego
2.1.2.4. Egzekucja z rachunku prowadzonego w walucie obcej
2.1.2.5. Egzekucja z rachunku lokaty terminowej
2.1.2.6. Wypłaty z zajętego rachunku na poczet bieżących wynagrodzeń za pracę, alimentów i rent
2.1.3. Skutki zajęcia
2.1.3.1. Zakaz dokonywania wypłat z zajętego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego
2.1.3.2. Obowiązek przekazania organowi egzekucyjnemu zajętej kwoty lub poinformowania organu o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty
2.1.4. Zbieg egzekucji do rachunku bankowego
2.2. Zajęcie rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny
3. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – najważniejsze różnice między postępowaniem komorniczym a administracyjnym

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl