Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rewolucja w fakturowaniu – 1.01.2022 r. e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy FA(1)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian od 1 stycznia 2022 r. w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury.
Szkolenie podzielone będzie na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. W tej części omówione zostaną również pozostałe zmiany dotyczące zwykłych faktur od 1 stycznia 2022 r., tj. zmiany w zakresie wystawiania faktur korygujących, duplikatów i terminów wystawiania faktur.
W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo schema FA(1) przedstawiająca treść e-Faktury. Na tej podstawie wykładowca omówi obowiązkowe i opcjonalne elementy e-Faktury.
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za aktualizację oprogramowania do wystawiania faktur i rozliczania VAT.
Szkolenie jest przeznaczone dla fakturzystów oraz dla księgowych rozliczających faktury i na tej podstawie przygotowujących plik JPK VAT.
Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany informatykom oraz innym osobom wspierającym firmy i księgowych w obszarze IT.

PROGRAM:

Część I.
1. Czym jest e-Faktura?
2. Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
3. Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
4. Których faktur nie można wystawić w KSeF?
5. e-Faktura a sprzedaży dla odbiorców indywidualnych.
6. Obieg e-Faktur. Jak działa system?
7. Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF.
a) Kto ma dostęp?
b) Rodzaje uprawnień.
c) Sposób uwierzytelniania się w KseF.
8. Czy e-Fakturowanie jest obowiązkowe?
9. Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-Faktur.
10. Co jeśli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie e-Faktur?
11. Data wystawienia faktury.
12. Jak data wystawienia e-Faktury ma się do terminów fakturowania ustalonych z odbiorcami?-11
13. Data otrzymania faktury.
14. Przechowywanie e-Faktur.
15. Zmiany w wystawianiu faktur korygujących.
16. Duplikaty faktur po nowelizacji.
17. Noty korygujące do e-Faktur.
18. Terminy wystawiania faktur – zmiany.
19. Korzyści ze stosowanie e-Faktur.
a) Prostsze rozliczanie faktur korygujących.
b) Szybszy zwrot VAT.
c) Brak obowiązku przekazywania JPK_FA.
20. Przepisy przejściowe.

Część II
Omówienie schemy FA(1). Jaka jest treść e-Faktury?
1. Nagłówek e-Faktury.
2. Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
3. Dane podatnika.
4. Status podatnika.
5. Dane nabywcy.
6. Dane innych podmiotów związanych z fakturą (np. odbiorca, faktor, współwłaściciel itp.).
7. Dane podmiotu upoważnionego.
8. Oznaczenie rodzaju faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
9. Atrybuty „TP”, „FP” oraz „GTU”.
10. Kurs waluty.
11. Dane dodatkowe (PKWiU, CN, PKOB, EORI, Procedury, numer WZ, numer GLN, inne).
12. Węzeł „Rozliczenie”.
13. Węzeł „Płatność”.
a) Zapłata całkowita.
b) Zapłata częściowa.
c) Data zapłaty.
d) Termin płatności.
e) Forma płatności.
f) Oznaczenie numeru rachunku.
g) Skonto.
14. Węzeł „Warunki Transakcji”.
a) Data zamówienia.
b) Numer umowy.
c) Warunki dostawy.
d) Szczegóły transportu.
e) Podmiot pośredniczący.
15. Węzeł „Zamówienie”.
16. Stopka e-Faktury.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
1 lipca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9.30-14.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl