Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

PROGRAM:

 1. Omówienie zmian związanych ze zmianą opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak i z dodaniem nowych.
 2. Zmiany paragrafów dochodów dokonane w ostatnim czasie: 038, 052, 053, 054, 069, 097, 291,
 3. Nowe paragrafy dochodów:
 • 061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 • 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
 • 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
 • 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 • 093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych
 • 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 • 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 • 278 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
 • 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
 • 669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.
 1. Zmiany paragrafów wydatków dokonane w ostatnim czasie: 291, 666.
 2. Nowe paragrafy wydatków:
 • 278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
 • 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
 • 669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.
 1. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
 • odsetki 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • kary 057 i 058.
 1. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430,
 • oprogramowania 430 a 443, 424,
 • umów o dzieło 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452,
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461,
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 1. Pozostałe paragrafy wydatkowe i dochodowe w przykładach.
 2. Pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 marzec 2017 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl