Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI SZKOLENIA
Inspektorzy Ochrony Danych, pracownicy działów kadr i szkoleń, personel odpowiedzialni za funkcjonowanie ZFŚS.
CEL SZKOLENIA
Szkolenie nastawione jest na zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych w działach kadr, poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne rozwiązania pozwalające na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO oraz zapoznają się ze zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników.
KORZYŚCI SZKOLENIA
• Poznanie praw pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku pracy;
• Utrwalenie wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach Kodeksu Pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników;
• Podniesienie świadomości niezbędnej dla prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w dziale kadr instytucji finansowej;
• Pozyskanie stosownej dokumentacji celem jej wdrożenia w zakładzie pracy;
• Omówienie błędów i zagrożeń w kadrach bankowości spółdzielczej w zakresie RODO.

PROGRAM:

1) Nowelizacja przepisów prawa pracy w zawiązku z RODO.
2) Rola Inspektora Ochrony Danych w Banku we współpracy z działem kadr.
3) W której części akt osobowych przechowywać zaświadczenia o niekaralności oraz kserokopię dokumentów tożsamości pracowników?
4) Zgoda, dobra na wszystko?
5) Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.
6) Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.
7) Pozapłacowe świadczenia dla pracowników, Benefity, ZFŚS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl