Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zasady edukacji klientów banku spółdzielczego w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, wymaganiami Dyrektywy PSD 2 oraz dobrymi praktykami w zakresie edukowania klientów w obszarze bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w kanałach elektronicznych (bankowość internetowa, bankowość mobilna oraz systemy kartowe).
Szkolenie będzie ukierunkowane przede wszystkim na wskazanie dobrych praktyk w zakresie poprawnej edukacji klientów, tak aby zminimalizować ryzyko związane z cyberzagrożeniami dla klientów jak również samego banku.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w internecie
2. Obowiązki nadzorcze i prawne spoczywające na banku w zakresie edukowania klientów
3. Kanały komunikacji z klientami
4. Harmonogram oraz formy podnoszenia świadomości klientów w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych
5. Podstawowe zasady zarządzania bezpieczeństwem urządzeń osobistych (np. komputerów) poprzez instalowanie i aktualizowanie komponentów bezpieczeństwa (programów antywirusowych, zapór sieciowych, poprawek bezpieczeństwa)
6. Analiza zagrożeń i ryzyk związanych m.in. cyberzagrożeniami, pobieraniem nieznanego oprogramowania z internetu, działań socjotechnicznych oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z autentycznych stron internetowych dostawców usług płatniczych
7. Zasady ochrony haseł, danych osobowych i innych poufnych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, w celu ograniczenia ryzyka naruszenia zasady bezpieczeństwa danych.
8. Zasady zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia poważnych incydentów bezpieczeństwa transakcji płatniczych od strony klienta
9. Zasady zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia poważnych incydentów bezpieczeństwa transakcji płatniczych ze strony Banku do KNF
10. Podsumowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl