Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

VADEMECUM- ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU PRZY ZBIEGU EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank w przypadku zbiegu egzekucji oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne przykłady różnego rodzaju zbiegów: sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych oraz zasady działania przy wystąpieniu kolejnych zbiegów do tego samego rachunku.
Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Przepisy prawa regulujące zbiegi egzekucji z rachunku bankowego.
II. Wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:
1. Wszczęcie egzekucji w postępowaniu komorniczym:
a. chwila zajęcia wierzytelności z rachunku,
b. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
c. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia,
d. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego w celu uniknięcia zbiegu egzekucji?
e. „niezwłoczne” przekazanie środków.

2. Wszczęcie egzekucji w postępowaniu administracyjnym:
a. chwila zajęcia wierzytelności z rachunku,
b. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
c. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia,
d. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego w celu uniknięcia zbiegu egzekucji?
e. „niezwłoczne” przekazanie środków.

III. Zasady działania banku w przypadku wielości egzekucji skierowanych do rachunku i wystarczającej ilości środków:
1. Jak ustalić, że nie mamy do czynienia ze zbiegiem?
2. Zasady prowadzenia poszczególnych egzekucji – czynności banku.

IV. Zbieg egzekucji sądowych:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji sądowych.
2. Zasady działania banku – co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
3. Komu bank przekazuje środki?
4. Przywilej egzekucyjny i kwoty wolne od zajęcia podczas zbiegu – czy można wypłacić posiadaczowi środki znajdujące się na rachunku?
5. Zasady działania banku w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego.

V. Zbieg egzekucji administracyjnych:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnych.
2. Zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego.
3. Wyjątki od reguły.
4. Komu przekazujemy środki?

VI. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
a- Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.
b- Zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego – komu przekazujemy środki?
c- Wyjątki od reguły.
d- Jakie przepisy obowiązują podczas zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej?
e- Przywilej egzekucyjny i kwoty wolne od zajęcia podczas zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.
f- Jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?
g- Problem środków zwracanych przez organy egzekucyjne – tryb działania banku.
h- Problem uchylania zajęć – zasady działania banku.

VII. Zbieg postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu.
2. Zasady współpracy z organami egzekucyjnymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl