Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek u źródła – Metody unikania podwójnego opodatkowania stosowane w umowach zawieranych przez Polskę na praktycznych przykładach – Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – Zmiany w podatku u źródła 2022/2023 roku- Rozliczanie płatności powyżej 2 mln zł. – Warunki przewidziane dla zwolnienia odsetek i należności licencyjnych – Certyfikat rezydencji – Opodatkowanie dywidend, Opodatkowanie tzw. „usług niematerialnych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

I. Zagadnienia wstępne międzynarodowego prawa podatkowego:
1. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego.
2. Metody unikania podwójnego opodatkowania stosowane w umowach zawieranych przez Polskę na praktycznych przykładach.
3. Koncepcja „beneficial owner”.
5. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
6. Czym jest agresywna optymalizacja podatkowa.
II. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy:
1. Nieograniczony obowiązek podatkowy z perspektywy osoby fizycznej / osoby prawnej.
2. Ograniczony obowiązek podatkowy z perspektywy osoby fizycznej / osoby prawnej.
3. Ustalenie rezydencji podatkowej. Procedura wzajemnego porozumiewania się Państw.
III. Zmiany w zakresie podatku u źródła 2022/2023 roku:
1. Rozliczanie płatności powyżej 2 mln zł.
2. Zmiana definicji legalnej „beneficial owner”.
3. Definicja rzeczywistego właściciela w kontekście objaśnień podatkowych z 25 września 2023 r.
4. Należyta staranność w świetle najnowszych orzeczeń i interpretacji.
5. Należyta staranność w świetle objaśnień podatkowych z 2019 r.
6. Procedura dochowania należytej staranności w WHT.
7. Opinia o stosowaniu preferencji.
8. Oświadczenie – zmiany 2023 r.
9. Klauzula o unikaniu opodatkowania i jej praktyczne aspekty – art. 22c.
10. Stosowanie koncepcji look-through approach (LTA) -z perspektywy najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
IV. Certyfikat rezydencji:
1. Definicja certyfikatu rezydencji.
2. Praktyczna rola certyfikatu rezydencji.
3. Ważność dokumentu.
4. Zmiany obowiązujące od 2022 r. w zakresie certyfikatów rezydencji.
VI. Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
1. Definicja odsetek.
2. Odsetki od pożyczek i kredytów.
3. Odsetki karne.
4. Cash – pooling.
VII. Należności licencyjne w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
1. Definicja należności licencyjnych. Porównanie definicji z art. 21 ust. ustawy CIT i wybranej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2. Znaki towarowe.
3. Know – how.
4. Licencje na programy komputerowe.
5. Licencja użytkownika końcowego.
6. Urządzenia przemysłowe.
7. Najem środków transportu.
VIII. Warunki przewidziane dla zwolnienia odsetek i należności licencyjnych z opodatkowania „u źródła” wraz z obowiązkiem dokumentacyjnym.
IX. Opodatkowanie dywidend:
1. Definicja dywidendy.
2. Warunki dla dywidend do zwolnienia z opodatkowania u źródła wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi. Najnowsze orzecznictwo w zakresie warunków zwolnienia.
X. Opodatkowanie tzw. „usług niematerialnych”:
1. Katalog usług niematerialnych.
2. Usługi doradcze.
3. Usługi księgowe.
4. Usługi zarządzania i kontroli.
5. Usługi doradcze.
6. Usługi prawne.
7. Usługi przetwarzania danych.
8. Usługi reklamowe.
9. Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania pracowników.
10. Usługi gwarancji i poręczeń.
11. Usługi ubezpieczenia.
12. Nabywanie biletów lotniczych.
13. Usługi o podobnym charakterze.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl