Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

CZAS PRACY W 2016 R.

PROGRAM:

 1. Normy czasu pracy
 • Normy standardowe
 • Normy obniżone
 1. Normy odpoczynku
 • Odpoczynek dzienny
 • Odpoczynek nocny
 • Przerwy w pracy
 1. Systemy i rozkłady czasu pracy
 • System zwykły
 • System równoważny
 • Praca w ruchu ciągłym
 • System przerywany
 • System zadaniowy
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy
 • System pracy weekendowej
 • Praca zmianowa
 1. Praca w godzinach nadliczbowych
 • Definicja nadgodzin
 • Przesłanki pracy w nadgodzinach
 • Ilość dopuszczalnych nadgodzin
 • Nadgodziny przy niepełnym etacie
 • Dodatek za nadgodziny
 • Czas wolny zamiast nadgodzin
 • Kadra kierownicza
 • Dyżur
 1. Praca w nocy
 • Pora nocna
 • Ograniczenia czasu pracy w nocy
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 1. Praca w niedziele i święta
 • Dni wolne od pracy
 • Ograniczenia pracy w niedziele i święta
 • Czas wolny w zamian za pracę w niedziela i święta
 • Dodatek za pracę w niedzielę i święta
 1. Pozostałe zagadnienia
 • Wydłużanie okresów rozliczeniowych
 • Ruchomy czas pracy, czyli sposób na dobę pracowniczą
 • Odpracowywanie wyjść prywatnych
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 luty 2016 r. Gdańsk
26 luty 2016 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl