Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych oraz polskich i ukraińskich dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

Część I – czas 30 minut, teoria.
1. Ogólne wiadomości o fałszerstwach znaków pieniężnych.
2. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera.
3. Techniki pracy kasjera.
4. Liczenie na tzw. „pierwszą rękę”.
a) Przygotowanie banknotów do liczenia.
b) Technika liczenia banknotów.
c) Zasady wyselekcjonowania banknotów przeznaczonych do kontroli.
Część II – czas 90 minut, teoria i praktyka.
5. Zabezpieczenia do kontroli optycznej oraz ich imitacje w falsyfikatach.
a) Znak wodny.
b) Nitka zabezpieczająca.
c) Znak optyczny.
d) Efekt kątowy.
e) Farba zmienna optycznie.
f) Farba opalizująca.
g) Farba metalizowana.
h) Folia holograficzna.
Przerwa 11:00-11:10.
Część III – czas 90 minut, teoria i praktyka.
6. Zabezpieczenia do kontroli narzędziowej oraz ich imitacje w falsyfikatach.
a) Zabezpieczenie antykseryczne.
b) Technika stalorytnicza (wklęsłodruk linijny).
c) Technika typograficzna.
d) Technika offsetowa.
e) Mikrodruk.
f) Druk irysowy.
g) Zabezpieczenie utajone.
h) Zabezpieczenie w podczerwieni IR.
7. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty).
Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania falsyfikatu).
Część VI – czas 150 minut, teoria i praktyka.
Dokumenty potwierdzające tożsamość – mDowód, dowód osobisty, paszport polski i ukraiński.
8. Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość:
a) Podrabianie dokumentu.
b) Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
9. Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
Przerwa 13:10-13:20.
10. Ogólna ocena dokumentu:
a) Stopień i naturalność zużycia dokumentu.
b) Kolorystyka i szata graficzna.
11. Typy dokumentów będących w obiegu.
12. Zabezpieczenia blankietu.
13. Zabezpieczenia personalizacji.
14. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
15. Typy falsyfikatów.
Elektroniczny dokument mDowód oraz Diia.pl.
16. Definicja dokumentu elektronicznego.
17. Aplikacja mObywatel.
18. Wymagania techniczne.
19. Procedura udostępnienia danych.
20. Procedura pobrania danych.
21. Weryfikacja zabezpieczeń wizualnych.
22. Weryfikacja funkcjonalna.
23. Weryfikacja kryptograficzna.
24. Analiza danych w dokumencie.
25. Podsumowanie całości szkolenia i test kontrolny.
Zakończenie – godzina 15:00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-15.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 450 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl