Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przejrzystość postanowień umów o usługi finansowe w świetle najnowszego orzecznictwa i praktyki organów ochrony prawa (UOKiK, RF) w praktyce Banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Przejrzystość wzorca umownego i jego postanowień
1.1. Pojęcie wzorca umownego a regulaminy i umowy wykorzystywane w obrocie bankowym
1.2. Zasada interpretacji „na niekorzyść proferenta”
2. Przejrzystość postanowień umowy jako warunek skuteczności związania konsumenta wzorcem
2.1. Jednoznaczność postanowień – aspekt formalny i merytoryczny
2.2. Wpływ nieprzejrzystości postanowienia na jego kwalifikację jako niedozwolonego
3. Postanowienia niejednoznaczne w aspekcie gramatycznym – case study
3.1. Postanowienia dot. zmiennego oprocentowania kredytu
3.2. Postanowienia dot. waloryzacji kwoty kredytu
3.3. Postanowienia dot. ubezpieczeń spłaty kredytu
3.4. Postanowienia dot. taryf opłat i prowizji bankowych
3.5. Postanowienia dot. promocyjnych warunków świadczenia usług finansowych
4. Postanowienia niejednoznaczne w aspekcie merytorycznym
4.1. Dyrektywy oceny wypracowane w orzecznictwie TSUE
4.2. Postanowienia dot. ryzyka ponoszonego przez klienta
4.3. Postanowienia dot. charakteru świadczonej usługi
5. Konsekwencje niejednoznaczności postanowień umownych
5.1. Konsekwencje zastrzeżenia niejednoznacznego postanowienia w obrocie z niekonsumentami
5.2. Konsekwencje zastrzeżenia niejednoznacznego postanowienia w obrocie konsumenckim
5.3. Konsekwencje zastrzeżenia niejednoznacznego postanowienia w obrocie z podmiotami korzystającymi z ochrony konsumenckiej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl