Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zmiana zasad przekazywania gminom przez banki informacji o rachunkach uśpionych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?
Uczestnik szkolenia rozwinie kompetencje pozwalające mu na prawidłowe zastosowanie przepisów nakładających na banki obowiązek poinformowania gminy ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza o rachunkach uśpionych, w tym będzie potrafił:
1. wytypować rachunki, o których wygaśnięciu bank powinien poinformować gminę,
2. sporządzić pismo informujące gminę o rachunkach uśpionych pozostawionych przez zmarłego,
3. wskazać sytuacje, w których bank może odstąpić od przekazania wymaganych informacji,
4. zastosować prawidłowy sposób postępowania w odniesieniu do rachunków, na których znajdują się środki niewchodzące w skład spadku po zmarłym posiadaczu.

Adresaci: Do kogo adresowane jest e-szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się rachunkami bankowymi, w tym rachunkami uśpionymi.

PROGRAM:

1. Rodzaje rachunków uśpionych
2. Obowiązek przekazywania przez banki gminom informacji o rachunkach uśpionych
2.1 Przepisy dotychczasowe
2.2 Nowelizacja art. 111c Prawa bankowego
3. Podstawa do przekazania gminie informacji o rachunkach uśpionych
4. Termin przekazania informacji
5. Adresat oświadczenia banku
6. Przesłanki uprawniające bank do odstąpienia od obowiązku poinformowania gminy
6.1 Zgłoszenie się osób uprawnionych
6.2 Wysokość środków pozostawionych na rachunku zmarłego
7. Sytuacje nietypowe
8. Przepisy przejściowe
9. Przykłady z praktyki bankowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-11.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl