Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

FINANSOWANIE GRUP KAPITAŁOWYCH Wybrane aspekty kredytowe, organizacyjne i prawne w ocenie ryzyka finansowania przez bank podmiotów z grupy kapitałowej z uwzględnieniem ostatnich zmian w Prawie.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednodniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych klientom korporacyjnym, którzy prowadzą swoją działalność w ramach grupy podmiotów powiązanych tworząc formalne i nieformalne grupy kapitałowe.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej istotnymi aspektami finansowania takich podmiotów oraz zwrócenie uwagi zarówno na kwestie prawne jak też aspekty oceny ryzyka kredytowego i budowania odpowiedniej struktury transakcji mając na uwadze specyfikę uwarunkowań działania i powiązań jakie mogą wystąpić w ramach grupy kapitałowej.

Szkolenie zarówno dla analityków kredytowych jak i doradców klienta.
Przydatne również dla audytorów, którzy zajmują się oceną prawidłowości działalności kredytowej w banku oraz oceną procesów monitoringowych.

PROGRAM:

I. Rozgrzewka analityczna.

• Pojęcie grupy kapitałowej w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych
• Typy grup kapitałowych i rodzaje powiązań oraz modele funkcjonowania
• Pojęcie konsolidacji sprawozdań finansowych
• Pojęcie Podatkowej Grupy Kapitałowej, Grupy VAT, Polskiej Spółki Holdingowej

II. Funkcjonowanie grup kapitałowych po nowelizacji prawa handlowego w Polsce w 2022r.

• Pojęcie interesu spółki zależnej i interesu grupy kapitałowej
• Pojęcie wiążącego interesu spółki dominującej dla spółki zależnej
• Odpowiedzialność spółki dominującej za zadłużenie spółki zależnej

III. Sposoby pozyskiwania finansowania w ramach grup kapitałowych.
• Podejście zdecentralizowane
• Podejście scentralizowane
• Instrumenty finansowania dłużne i właścicielskie
• Pojęcie regresu do spółki matki i formy regresu

IV. Analiza ryzyka kredytowego grup kapitałowych.
• Kwestia transferu dochodów w grupie kapitałowej a zagrożenia dla pozycji banków
• Pojęcie cen transferowych i zastosowanie w zagadnieniach finansowania grup kapitałowych. Pojęcie „safe harbour”
• Odpłatność poręczenia
• Kwestia uzależnienia od przepływów w ramach grupy kapitałowej
• Kwestie restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej. Zagrożenia podatkowe
• Całościowa analiza ryzyka kredytowego grupy kapitałowej przez bank-wybrane wskaźniki i ich interpretacja.

V. Typowy pakiet zabezpieczeń w finansowaniu grup kapitałowych.
• Zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach/udziałach
• Poręczenie cywilne i wekslowe
• Umowa wsparcia projektu
• List patronacki
• Podporządkowanie długu

VI. Kształt umowy kredytowej w finansowaniu grupy kapitałowej – wybrane klauzule w różnych modelach finansowania.

VII. Restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej
• Formy restrukturyzacji. Znaczenie konwersji wierzytelności na udziały kapitałowe
• Kwestia wiodących umów w ramach grupy kapitałowej
• Kwestie finansowania wspomagającego restrukturyzację i wsparcia grupy kapitałowej dla restrukturyzacji jej członków

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl