Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

RACHUNKI BANKOWE DLA UCHODŹCÓW – zasady zawierania umów i prowadzenia rachunków zgodnie z wytycznymi UKNF w praktyce Banku Spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywołała kryzys humanitarny, w wyniku którego do Polski przybywają tysiące uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do banków o niezwłoczne wdrożenie produktów przeznaczonych dla uchodźców, zapewniających dostęp do podstawowych usług płatniczych oraz możliwość przechowania posiadanych środków.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad przygotowania oferty produktowej dla uchodźców oraz wskazanie ograniczeń związanych ze statusem uchodźców wynikającym z ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy komórek do spraw zgodności, audytorzy, pracownicy obsługi klienta.

PROGRAM:

I. USTAWA z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
1. Cel i główne założenia ustawy.
2. Wpływ ustawy na regulacje dotyczące rachunków zawarte w ustawie Prawo bankowe i ustawie o rachunkach płatniczych.
II. Podstawowy rachunek płatniczy oferowany uchodźcom – zasady zawierania umowy określone w ustawie o usługach płatniczych:
1. Zasady zawierania umowy.
2. Wersje językowe – jak podpisać umowę w różnych językach.
3. Prawo właściwe do rozstrzygania sporów.
4. Możliwe zapisy abuzywne w umowach – przykłady.
5. Wymagane dokumenty – rodzaje uznawanych dokumentów zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Inne produkty bankowe możliwe do zaoferowania uchodźcom.
III. Wymogi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dla podstawowego rachunku płatniczego oferowanego uchodźcom:
1. Zakres przedmiotowy rachunku.
2. Czas trwania umowy.
3. Limity środków.
4. Instrumenty płatnicze wydawane do rachunku.
5. Silne uwierzytelnienie transakcji.
6. Bankowość elektroniczna.
7. Opłaty za prowadzenie rachunku.
8. Rodzaje świadczeń wpływających na rachunek.
IV. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a rachunki dla uchodźców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl