Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

„Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa” Podejście oparte na ryzyku w praktyce Banków Spółdzielczych i SKOK

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do nowej ustawy AML – doświadczenia pierwszego roku
2. Nowelizacja ustawy AML:
a. odpowiedzialność osób zaangażowanych
b. wymiana danych w grupach
3. V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany w przepisach
4. Krajowa Ocena Ryzyka a ocena ryzyka klienta i produktu
a. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
b. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji
c. Okresowy przegląd matrycy ryzyka
5. Krajowa Ocena Ryzyka a instytucjonalna ocena ryzyka
a. Przegląd czynników ilościowych wpływających na ryzyko
b. Przegląd czynników jakościowych wpływających na ryzyko
c. Możliwe mityganty ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
d. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny
6. Doświadczenia po kontrolach i inspekcjach organów nadzoru
7. AML a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
8. Dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 września 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl