Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Aktualne orzecznictwo oraz zmiany VAT od 1 lipca i 1 października 2021 r. dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Odbiorcy:
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie pliku JPK VAT. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób wystawiających faktury, w tym faktury korygujące, ponieważ wiele zmian od 2021 r. dotyczy obowiązków związanych z prawidłowym wystawianiem faktur i faktur korygujących. Szkolenie przeznaczone także dla menadżerów i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenia VAT w organizacji.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie zmian VAT 2021 w kontekście problematycznych zagadnień występujących wśród podatników z branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej. W szczególności omówione zostaną zmiany do pliku JPK VAT z 1 lipca oraz od 1 października 2021 r.
Oprócz omówienia zmian VAT, celem szkolenia jest również aktualizacja wiedzy na temat najczęstszych zagadnień branżowych, w tym przedstawienie najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia od strony praktycznej zostaną omówione także uprawnienia i obowiązki związane z narzędziami na co dzień stosowanymi przez podatników z branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej i ciepłowniczej, tj. mechanizm podzielonej płatności oraz biała lista VAT.

PROGRAM:

I. Rozliczanie usług ciągłych. Rozliczanie dostaw ciągłych. Właściwa data sprzedaży na fakturach i w JPK.
II. Oznaczanie sprzedaży do podmiotów powiązanych. Atrybut „TP” w JPK VAT po zmianach od 1 lipca 2021 r.
III. Planowane zmiany w fakturowaniu sprzedaży – e-Faktura (od 1 października 2021 r.)
a) Czy i kiedy e-Faktura stanie się obowiązkowa?
b) Zasady e-fakturowania.
c) Korzyści ze stosowania e-Faktur.
d) Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących.
e) Likwidacja duplikatów faktur.
IV. Co według organów podatkowych może być opodatkowane 8%? Przegląd branżowych WIS.
V. Usługi najmu. Refaktury mediów i innych usług.
VI. Sprzedaż a symbole GTU – zmiany od 1 lipca 2021 r.
VII. Nielegalny pobór wody. Nielegalny pobór energii elektrycznej. Kiedy nota, kiedy faktura VAT?
VIII. Transakcje na nieruchomościach.
a) Dostawa gruntów.
b) Dostawa budynków, budowli i ich części.
c) Nowość (od 1 października 2021 r.) – nowa forma rezygnacji ze zwolnienia dla dostawy budynku, budowli lub ich części
d) Prawidłowe rozliczenia aportów u wnoszącego i otrzymującego.
IX. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 lipca i 1 października 2021 r.
1. Kiedy MPP jest obowiązkowy a kiedy dobrowolny?
2. Uchylenie atrybutu „MPP” w pliku JPK VAT od 1 lipca 2021 r.
3. Rozszerzenie towarów objętych obowiązkiem MPP.
4. Przelewy pomiędzy własnymi rachunkami.
5. Sprawdzanie białej listy VAT a przelewy MPP.
X. Większy wybór okresu rozliczeniowego, w którym można odliczyć podatek naliczony.
XI. Ujęcie faktur korygujących zakupowych, co przyniosły zmiany do JPK VAT od l lipca 2021?
XII. Bilety za przejazd jako faktury VAT – likwidacja wymogu przejazdu na odległość nie mniejsza niż 50 km.
XIII. Uproszczenia w odliczaniu VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
XIV. Uproszczenia w imporcie usług.
XV. Zmiany w uldze na złe długi.
a) Uproszczenia w korzystaniu z ulgi na złe długi.
b) Jak raportować w JPK VAT?
XVI. Korekta JPK_VAT a czynny żal.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 sierpnia 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9.30-14.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl