Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty – praktyczne wykorzystanie w procesie reklamacji „Dobrych Praktyk dotyczących zarządzania procesem reklamacyjnym w instytucjach finansowych” przyjętych przez Związek Banków Polskich

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przyjęte w dniu 18 lipca 2023 roku przez Związek Banków Polskich Dobre Praktyki dotyczące zarządzania procesem reklamacyjnym w instytucjach finansowych szczegółowo określają przebieg postępowania reklamacyjnego w banku na wszystkich jego etapach i mogą stać się podstawą weryfikacji i uzupełnienia dotychczasowej procedury rozpatrywania reklamacji w banku.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami oraz praktycznymi aspektami rozpatrywania reklamacji w banku, nabycie umiejętności odróżnienia reklamacji od innego zgłoszenia klienta oraz umiejętności merytorycznego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania. Omówione zostaną zarzuty formalne, np. przedawnienia roszczeń, wygaśnięcia praw klienta oraz zarzuty merytoryczne dotyczące niezasadności żądań, które powinny być podnoszone przez banki w odpowiedziach na reklamacje.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z reklamacjami, audytorzy, prawnicy.

PROGRAM:

I. Przepisy prawa związane z procesem reklamowania usług finansowych.

II. Dobre Praktyki dotyczące zarządzania procesem reklamacyjnym w instytucjach finansowych:
1. Opis procesu zarządzania reklamacjami:
a) zakres działania,
b) struktura,
c) wymagania i kompetencje pracowników.

III. Zasady składania reklamacji przez klientów instytucji finansowej:
1. Pojęcie reklamacji – analiza pisma klienta pod kątem spełnienia przesłanek reklamacji:
2. Uzupełnianie „braków” reklamacji a bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje a inne zgłoszenia klientów- analiza przypadków.
4. Wpływ „konsumeryzacji” na rozpatrywanie reklamacji.

IV. Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe:
1. Terminy rozpatrywania reklamacji i skutki ich niedochowania.
2. Terminy rozpatrywania reklamacji wprowadzone przez ustawę o usługach płatniczych.
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17 – konsekwencje naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi.
4. Treść odpowiedzi na reklamację w przypadku jej uznania – analiza przypadków.
5. Treść odpowiedzi na reklamację w przypadku jej nieuznania – analiza przypadków.
6. Treść pouczeń prawnych.

V. Terminy przedawnienia roszczenia i wygaśnięcia roszczenia– konsekwencje dla bytu reklamacji.

VI. Analiza najczęstszych reklamacji klientów banków w latach 2022-2023 i propozycje ich rozpatrzenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl