Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO CZ.II

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

CEL SZKOLENIA
Poszerzenie wiedzy z zakresu:
• Stylu zarządzania i organizacji pracy w Banku Spółdzielczym
• Rangowania zadań, określania priorytetów, skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem
• Rozwijania umiejętności nawiązywania oraz budowania pozytywnych i długofalowych relacji z klientami, pracownikami, instytucjami zewnętrznymi
• Stosowania technik perswazji i metod wywierania wpływu
• Stosowania zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań, dopasowania formy spotkania do jego celu
• Poznania technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników spotkania
• Budowania pozytywnego i profesjonalnego wizerunku kadry zarządzającej w Banku Spółdzielczym
KORZYŚCI SZKOLENIA
• Wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem
• Nabycie praktycznych umiejętności pokonywania typowych barier współpracy z partnerami biznesowymi i klientami Banku
• Pogłębienie wiedzy na temat skutecznego kierowania zespołem pracowników
• Nabycie umiejętności sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania, zaangażowania uczestników spotkania do współpracy podczas rozwiązywania problemów, reagowania na sytuacje stresowe
• Zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (profesjonalna autoprezentacja, dobór stroju, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej)

PROGRAM:

1. Jak podtrzymywać relacje z klientami; jak naprawiać te, które zostały zerwane.
a. Zasada regularności kontaktów
b. Budowanie zaufania– siedem zasad wg. S. Coveya
c. Reklamacje, niezałatwione sprawy, jak z ich wybrnąć?
d. Jak budować i podtrzymywać lojalność?
e. Weryfikacja powodów zerwanych relacji, statystyka „odejść”

2. Organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.
• Czas bezpowrotnie stracony – błędy w organizacji spotkań
• Cechy dobrych spotkań
• Planowanie zebrania w taki sposób, by wszyscy przyszli i byli przygotowani do rozmowy
• Prowadzenie zebrania operacyjnego – spotkanie w sprawach bieżących
• METODA 4 KROKÓW – Precyzowanie zagadnienia/problemu
• METODA 5 KROKÓW – przedstawianie swojego pomysłu na rozwiązanie problemu/sposobu postępowania, do którego trzeba przekonać innych
• Prowadzenie zebrania informacyjnego – spotkania w trudnych sytuacjach, przekazywanie informacji o planowanych w firmie zmianach

3. Dress code – wyglądać modnie czy profesjonalnie?
• Kreowanie wizerunku profesjonalnego – biznesowy savoir vivre
• Elementy etykiety biznesowej
• Diagnoza naturalnych predyspozycji i wspierających cech osobowościowych
• Efekt pierwszego wrażenia
• Body language – wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w kontakcie z klientem
4. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl