Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANY W PRZEPISACH AKCYZOWYCH W 2016 ROKU- Konsekwencje i możliwości oszczędności dla przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych

Szkolenie skierowane jest do: Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowych, księgowych, podatkowych i controllingu, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką podatku akcyzowego w branży chemicznej, petrochemicznej, paliwowej, energetycznej, gazowej, alkoholowej, kosmetycznej, farmaceutycznej.

PROGRAM:

  1. Nowelizacja przepisów akcyzowych na gruncie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
   1. Doprecyzowanie regulacji w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych oraz pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
   2. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku składania deklaracji podatkowych w zakresie wyrobów gazowych i energii elektrycznej.
   3. Zmiany regulacji w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie:
    • objęcie definicją ubytków: (i.) wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowanych zerową stawką akcyzy z uwagi na przeznaczenie oraz (ii.) wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
    • doprecyzowania kwestii przemieszczenia i magazynowania wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 opodatkowanych zerową stawką akcyzy z uwagi na przeznaczenie.
   4. Wprowadzenie nowych rodzajów zwolnień od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach energochłonnych oraz przez zakład energochłonny – warunki ich stosowania oraz ich relacja z ulgą dla odbiorców przemysłowych w Ustawie o OZE.
   5. Zmiany ułatwiające stosowanie zabezpieczeń akcyzowych.
   6. Zmiany w zakresie kontroli wyrobów akcyzowych mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.
   7. Zmiana przepisów regulujących działalność pośredniczących podmiotów tytoniowych.
   8. Zmiany przepisów dotyczących prowadzenia składów podatkowych.
   9. Zmiana przepisów regulujących kwestię znaków akcyzowych.
   10. Pozostałe zmiany, w tym dotyczące m.in.:
    • zniesienia obowiązku składania INF;
    • umożliwienie stosowania celnych procedur uproszczonych w niektórych przypadkach;
    • obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych;
    • właściwości organu podatkowego w zakresie akcyzy.
   11. Pytania uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 października 2015 r. Katowice
15 października 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 15.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl