Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Regulacje MiCA, Blockchain i Kryptowaluty w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi rynku kryptowalut, w szczególności rozporządzenia MiCA oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście technologii blockchain. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wprowadzenia i celów MiCA, roli technologii blockchain w nowych regulacjach, a także analizy kluczowych aspektów regulacji MiCA w odniesieniu do rynku kryptowalut.
Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą posiadać głębszą wiedzę na temat najnowszych regulacji dotyczących rynku kryptowalut oraz zrozumieją praktyczne aspekty ich wdrażania. Szkolenie umożliwi uczestnikom lepsze przygotowanie do zmian w prawie i regulacjach oraz skuteczne dostosowanie się do nowych wymagań prawnych. Dodatkowo, możliwość dyskusji i zadawania pytań pozwoli na rozwianie ewentualnych wątpliwości i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do MiCA i jego celów:
o Omówienie MiCA jako rozporządzenia mającego na celu regulację rynku kryptowalut w Unii Europejskiej.
o Analiza głównych celów i założeń MiCA.
2. Rola technologii blockchain w kontekście nowych regulacji:
o Zrozumienie roli i znaczenia technologii blockchain w kontekście MiCA.
o Wyjaśnienie, w jaki sposób blockchain może wspierać przestrzeganie nowych regulacji.
3. Analiza regulacji MiCA w kontekście rynku kryptowalut:
o Przegląd kluczowych aspektów regulacji MiCA.
o Ocena wpływu MiCA na rynek kryptowalut i tokenów.
4. Przepisy dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w technologii blockchain:
o Zastosowanie przepisów AML w kontekście blockchaina.
o Analiza wpływu tych regulacji na działalność firm blockchainowych.
5. Praktyczne aspekty wdrażania regulacji MiCA i rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom:
o Strategie i wyzwania w implementacji regulacji.
o Przykłady i studia przypadków.
6. Znaczenie rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom dla sektora kryptowalut:
o Szczegółowy przegląd rozporządzenia.
o Implikacje dla firm i użytkowników kryptowalut.
7. Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi:
o Prezentacja kluczowych wniosków ze szkolenia.
o Otwarta dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl