Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA ICT WG WYTYCZNYCH EBA, DORA I REKOMENDACJI D, ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI CYFROWEJ I ANALIZA RYZYKA ICT

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych oraz pracowników działu IT

CEL SZKOLENIA
Szkolenie omawia wymagania nadzoru finansowego w kontekście monitorowania zasobów IT. Przekazywane informacje uzupełniają wymagania EBA, DORA i Rekomendacji D w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing, chmura) oraz tzw. dobre praktyki.
Druga część szkolenia zawiera informację dla uczestników o przykładowych programach wspomagających realizowanie tego obowiązku z opisem ich funkcjonalności.

KORZYŚCI SZKOLENIA
• Pogłębienie wiedzy w zakresie wymagań i zaleceń EBA, DORA i KNF w zakresie monitorowania zasobów infrastruktury ICT, zwiększenia odporności cyfrowej, dostarczenie danych do analizy ryzyka ICT
• Poznanie elementów niezbędnych do skutecznego monitoringu w każdej sieci.
• Pozyskanie informacji na temat darmowych i odpłatnych narzędzi wspomagających prace działu IT w bankowości spółdzielczej.
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat popularnych systemów monitoringu.

PROGRAM:

1. Rekomendacja D, EBA i DORA a monitorowanie środowiska teleinformatycznego w Banku, zwiększenie odporności cyfrowej, dane do analizy ryzyka ICT
2. Monitoring środowiskowy
3. Oprogramowanie do monitorowania zasobów
4. Protokół SNMP a zarządzanie siecią
5. Wybrane narzędzia i aplikacje wspomagające monitorowanie infrastruktury IT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl