Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI W ŚWIETLE NOWYCH REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. NOWELIZACJA ZASAD PRZYŁĄCZENIA DO SIECI NA PODSTAWIE UWAG WÓD POLSKICH. WZORY DOKUMENTÓW

PROGRAM:

1. Aktualizacja zasad przyłączenia nieruchomości do sieci wod.kan. w świetle postanowień Wód Polskich.
2. Jakie znaczenie posiadają nowe regulaminy dostarczania wody i oprowadzania ścieków dla przyłączenia ?
3. Kiedy powstaje prawny obowiązek przyłączenia nieruchomości ?
4. Kiedy istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ?
5. Czy przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia
6. Definicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego
7. Kiedy budowa przyłącza a kiedy sieci wod-kan ?
8. czy nawiertaka, wcinka jest elementem sieci czy przyłącza ?
9. Status prawny przydomowej przepompowni ścieków
10. Wniosek i warunki przyłączenia nieruchomości.
11. Czy wydawać warunki na cele ppoż?
12. Czy tytuł prawny do nieruchomości jest niezbędny dla warunków?
13. Jaka jest właściwa forma i treść warunków ?
14. Czy warunki przyłączenia można określić odpłatnie ?
15. Zakres aktualizacji warunków przyłączenia.
16. Czy można określić warunki na rozbudowę sieci wod-kan ?
17. Odmowa przyłączenia i rozstrzyganie sporu przez Wody Polskie
18. Zasady projektowania przyłączy i sieci wod-kan.
19. Jaka jest właściwa dokumentacja do projektowania przyłączy w świetle obowiązującego prawa budowlanego ?
20. Czy przedsiębiorstwo może żądać uzgodnienia dokumentacji ?
21. Wykonanie i odbiór.
22. Zakres i obowiązku uczestników.
23. Kiedy przedsiębiorstwo może odmówić odbioru ?
24. Protokół odbioru końcowego.
25. Panel dyskusyjny. Zakończenie szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 kwietnia 2019 r. Poznań
4 kwietnia 2019 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl