Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla branży wodnokanalizacyjnej i komunalnej Zamówienia publiczne w przetargu nieograniczonym Warsztaty praktycznie – z przykładami SIWZ do zastosowania już po szkoleniu

UNIEJÓW, 11-12 wrzesień 2017 r. Hotel Lawendowe Termy SPA ****

PROGRAM:

Dzień I

9.30 -10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00 – 16.30 Wykład

1. Aktualny stan prawny – zamówienia publiczne. Zestawienie aktów wykonawczych/ustaw, które wprowadzają zmiany.

2. Podział procedur prowadzonych w „sektorze wod-kan”.
2.1. Budowanie regulacji wewnętrznych w zależności od rodzaju zamówienia- rodzaje.
2.2. Ustalenie wartości zamówienia – regulacje i praktyczne rozwiązania.
2.3. Opis przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju procedury.
2.4. Kiedy dzielić zamówienia a kiedy obowiązkowo łączyć?

3. Przygotowanie siwz – wybrane bloki tematyczne z przykładowymi zapisami.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia – jak sprawdzić zgodność z przepisami ustawy pzp (schemat).
3.2. Warunki udziału w postępowaniu – przykłady zapisów siwz – do natychmiastowego zastosowania.
3.3. Wykluczenie – przykładowy schemat – zapisy w siwz.
3.4. JEDZ – jak przygotować do procedury/ na co zwrócić uwagę – przykładowe rozwiązanie.
3.5. Kryteria oceny ofert: trzy przykładowe i poprawne rozwiązania – zapisy w siwz.
3.6. Wadium – zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zapisy siwz.

4. Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP/ przekazywane U.P.U.E. – na co zwrócić uwagę – przykładowe ogłoszenie pozwalające dobrze skontrolować jego zgodność z przepisami ustawy pzp. Ogłoszenie o zamówieniu jest pierwszym sygnałem czy prowadzone postępowanie jest zgodne z przepisami ustawy pzp.

W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.30 oraz obiad o godz. 13.15
15.30 Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi
16.00- 19.00 Korzystanie z atrakcji Hotelu oraz Term Uniejowskich
19.30 Kolacja

Dzień II

7.00 – 8.30 Śniadanie
9.00- 13.30
5. Schemat prowadzenia postępowania z procedurą badania i oceny ofert.
5.1. Czynności zamawiającego i wykonawcy do terminu składania ofert.
5.2. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia od terminu składania ofert do zawarcia umowy.
 Procedura odwrócona
 Procedura klasyczna
 Procedura mieszana
5.3. Schemat postępowania – gdy w ofercie zostały złożone przez wykonawcę wszystkie wymaganie w postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

6. Zmiany do umowy, kiedy można aneksować a kiedy jest to zabronione. Jeżeli zmiana – to obowiązkowe sprawdzenie ograniczeń i wypełnienie wymagań także z ustawy pzp.

7. Krótka lista kontrolna – do sprawdzenia swoich postępowań. Warto sprawdzić swoją procedurę już teraz.

8. Panel dyskusyjny. Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników w praktycznej odsłonie i rozwiązaniach.

Dużo przykładowych zapisów z treści siwz omówionych i do wykorzystania w kolejnym postępowaniu.

11.30- 12.00 Wykwaterowanie
13.30 Obiad
14.30 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11-12 września 2017 r. Uniejów

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: udział w wykładach 1-2 czerwca, autorskie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, nocleg 1-2 czerwca 2017 r., pełne wyżywienie od lunchu w dn. 1.06 do lunchu w dniu 2.06, zaświadczenia o udziale w szkoleniu, korzystanie z atrakcji Hotelu Lawendowe Termy oraz Term w Uniejowie

PROMOCJA:
1090 zł bez noclegu

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl