Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, co skutkuje koniecznością podejmowania przez banki dodatkowych działań w zakresie pozyskiwania wiedzy o upadłościach, obowiązkiem zawiadamiania syndyków o prowadzonych rachunkach upadłego i zmianą zasad prowadzenia takich rachunków.
Podczas warsztatów omówione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania przez bank informacji o upadłościach z Krajowego Rejestru Zadłużonych, zasady współpracy banku z organami upadłościowymi oraz sposoby i terminy realizacji uprawnień banku jako wierzyciela w przypadku upadłości klienta – dłużnika.
Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznej ochrony zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy oraz zasady dochodzenia roszczeń od osób zabezpieczających wierzytelności objęte postępowaniem upadłościowym.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady pozyskiwania danych z funkcjonującego od dnia 1 grudnia 2021 roku Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla zarządu banków, dyrektorów placówek, obsługi prawnej, audytorów a przede wszystkim dla pracowników zajmujących się obsługą produktów bankowych.

PROGRAM:

I. Zasady pozyskiwania przez bank informacji o upadłości klientów:
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło wiedzy o upadłościach i restrukturyzacjach – czy nadal należy go przeglądać?
2. Krajowy Rejestr Zadłużonych:
a) rodzaj umieszczanych danych,
b) czas przetwarzania wpisów,
c) zasady pozyskiwania przez bank danych z Rejestru,
d) zasady uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem KRZ.

II. Upadłość posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Wpływ upadłości na umowy depozytowe zawarte przez bank z klientem.
2. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków.
3. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
4. Zasady dysponowania rachunkiem bankowym klienta po ogłoszeniu upadłości.
5. Zasady postępowania banku z rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a) osób fizycznych,
b) małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu.
8. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).
9. Tajemnica bankowa w postępowaniu upadłościowym.

III. Upadłość kredytobiorcy – prawa i obowiązki banku jako wierzyciela:
1. Zasady udziału banku w postępowaniu.
2. Zasady prawidłowego zgłaszanie wierzytelności:
a) termin zgłoszenia,
b) warunki formalne zgłoszenia za pośrednictwem KRZ,
c) zgłoszenia składane po terminie,
d) zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

IV. Skuteczna ochrona zabezpieczeń kredytowych przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy:
1. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia rzeczowego: hipoteki, zastawu rejestrowego.
2. Zaspokojenie się banku z zabezpieczenia osobistego: współkredytobiorcy, poręczyciela, poręczyciela wekslowego:
a) termin wymagalności roszczenia wobec osób zabezpieczających dług osobiście,
b) wysokość zobowiązania dłużnika a wysokość zobowiązania osób zabezpieczających dług osobiście,
c) zasady uzgadniania sposobu spłaty zadłużenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl