Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kultura ryzyka – zasady zarządzania i identyfikacji ryzyka IT, bezpieczeństwa informacji zgodnie z zasadami budowania kultury ryzyka w Banku Spółdzielczym w odniesieniu do przeciwdziałania cyberzagrożeniom

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami KNF dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem w obszarze zarządzania ryzykiem IT od strony cyberzagrożeń. Szkolenie będzie ukierunkowane przede wszystkim na omówieniu podstawowych zasad bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego os trony bezpieczeństwa systemów, infrastruktury sieci teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa centrów przetwarzania danych. W trakcie szkoleni a omówione zostaną także zasady edukacji klientów pod kątem cyberzagrożeń.

PROGRAM:

1. Wprowadzanie do zasad zarządzania cyberbezpieczeństwem
2. Typowe formy ataków hakerskich i stosowanych technik socjotechnicznych
3. Bezpieczeństwo danych – Polityka bezpieczeństwa informacji
4. Bezpieczeństwo IT – Polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
a. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci telekomunikacyjnych, środowiska serwerowego oraz poczty elektronicznej
b. Podstawowe zasady bezpieczeństwa kanałów elektronicznych i dokonywanych transakcji płatniczych w bankowości internetowej, mobilnej i kartach płatniczych
5. Identyfikacja i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom w banku i klientów
6. Reagowanie w sytuacji próby popełnienia oszustwa przez cyberprzestępców
7. Jak zapewniać bezpieczeństwo informacji, infrastruktury informatycznej, pracowników i Klientów dzięki procedurom wewnętrznym firmy
8. Zasady zarządzania ryzykiem teleinformatycznym (IT) od strony odpowiedzialności pracowników – omówienie głównych zagrożeń dla banku i klientów banku
9. Zasady zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji od strony odpowiedzialności pracowników – identyfikacja ryzyka oraz przeciwdziałanie ryzyku
10. Omówienie podstawowej mapy zagrożeń w banku spółdzielczym

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl