Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia zarządzania ryzykiem IT Blok drugi – Zasady kontroli i przeciwdziałania w ryzyku IT

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF wszystkim z zasadami kontroli i monitorowania ryzyka IT. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym podejściem realizacji etapu monitorowania ryzyka IT. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.

Adresaci: Zarządy banków spółdzielczych, członkowie Komitetu Audytu, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem IT, ryzykiem operacyjnym, właściciele procesów, stanowiska kontroli wewnętrznej.

PROGRAM:

1. Zasady kontroli i monitorowania ryzyka IT:
a. Wymagania Rekomendacji M i D KNF
b. Przeciwdziałaniu ryzyku – akceptowanie, ograniczanie (zdefiniowanie procesów, produktów, systemów, ich opis/procedury oraz wprowadzenie mechanizmów kontrolnych), transferowanie, unikanie
c. Zasady kontroli i monitorowania ryzyka
d. Zabezpieczenia
e. Kluczowe wskaźniki – KRI
f. Mechanizmy kontrolne
g. Ocena wdrożonych mechanizmów kontrolnych
h. Zasady poprawnego monitorowania poziomu ryzyka IT
2. „Dane wyjściowe” z etapu kontroli i monitorowania ryzyka IT do przygotowania raportu z zarządzania ryzykiem IT
3. Najczęstsze błędy popełniane na etapie kontroli i monitorowania ryzyka IT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.15-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Przy całym pakiecie 3 szkoleń 1200 zł/osoba +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl