Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rozpoznawanie autentyczności mDowód w aplikacji mObywatel oraz polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Od 1 września 2023 r. wchodzi w życie powszechny obowiązek honorowania aplikacji mObywatel. Za jej pomocą klienci będą mogli potwierdzać swoją tożsamość, bez okazywania dowodu osobistego lub paszportu. Jest to nowy typ dokumentu, z którym do tej pory Państwa pracownicy nie mieli styczności podczas wykonywania obowiązków służbowych.
W ostatnich latach weszły także nowe dokumenty tożsamości, czyli nowy dowód osobisty i nowy paszport. Dlatego tak ważna jest w dzisiejszych czasach wiedza na temat zabezpieczeń w dokumentach tożsamości.
Na szkoleniu omawiane są najczęściej spotykane rodzaje fałszerstw i sposoby na ich wykrycie. Omawiane są procedury pobrania danych z aplikacji mObywatel oraz jej zabezpieczenia wizualne. Uczestnicy dowiadują się jak ocenić podobieństwo ze zdjęciem na wypadek, gdyby przestępca posługiwał się dokumentem innej osoby. Uczą się sprawdzać zabezpieczenia blankietu i wykrywać dokumenty sfałszowane przez podrobienie. Poznają zabezpieczenia personalizacji i jak rozpoznawać przerobiony dokument z wymienionym zdjęciem. Rozwijają umiejętność.

PROGRAM:

Wstęp
1. Definicja dokumentu.
2. Cel kontroli.
3. Skutki wynikające z odstąpienia bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.

Dokumenty potwierdzające tożsamość
Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość.
1. Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
2. Podrabianie dokumentu.
3. Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
4. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.

Wstępna kontrola dokumentu
1. Procedury wewnętrzne.
2. Przepisy prawa.
3. Pobranie dokumentu.
4. Ogólna ocena dokumentu.
5. Stopień zużycia dokumentu.
6. Naturalności zużycia dokumentu.
7. Kolorystyka i szata graficzna.
8. Uszkodzenia mechaniczne.

Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
1. Ocena podświadoma.
2. Ocena świadoma w przypadku wątpliwości.
3. Cechy biometryczne.
4. Czynniki utrudniające ocenę.
5. Zgodność ze zdjęciem z rewersu.
6. Ćwiczenia.

Aplikacja mObywatel i mDowód
1. Procedura pobrania danych.
2. Zabezpieczenia wizualne.
3. Weryfikacja funkcjonalna.
4. Weryfikacja kryptograficzna.

Dowód osobisty
1. Typy dowodów będących w obiegu.
2. Aplikacja mObywatel.
3. Zabezpieczenia blankietu.
4. Zabezpieczenia personalizacji.
5. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
6. Typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie.
7. Falsyfikaty wykonane przez podrobienie.
8. Ćwiczenia.

Paszport polski oraz ukraiński
1. Zabezpieczenia blankietu.
2. Zabezpieczenia personalizacji.
3. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
4. Typy falsyfikatów.
Karta pobytu
1. Typy kart pobytu będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).

Prawo jazdy
1. Typy praw jazdy będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.

Polski dokument tożsamości cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Podsumowanie całości szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl