Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWOŚĆ! Obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej od dnia 1 czerwca 2024 roku

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Z dniem 1 czerwca 2024 roku wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (DZ. U. z 2023r, poz. 1394), wprowadzających m.in. obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej. Podczas szkolenia omówiony zostanie tryb zgłoszenie zastrzeżenia do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL oraz udostępniania informacji z tego Rejestru. Wskazane zostaną nowe obowiązki banków związane z koniecznością weryfikacji danych z Rejestru przy wykonywaniu różnych czynności bankowych, przypadki zwolnienia z obowiązku weryfikacji zastrzeżeń w RZNP i zasady działania w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr, a także skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.

Dla kogo:

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy opracowujący regulacje bankowe pracownicy zajmujących się rachunkami bankowymi i umowami kredytowymi, pracownicy compliance i komórek ds. zgodności, pracownicy działów reklamacji

 

PROGRAM:

I. Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL – cel i zasady działania:
1. Rodzaj danych gromadzonych w RZNP.
2. Tryb udostępniania danych z RZNP.
3. Zasady zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru PESEL.

II. Nowe obowiązki banków określone w ustawie Prawo bankowe:
1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.
2. Zasady wypłaty gotówkowej w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL.
3. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP.
4. Przetwarzanie danych kredytowych w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL.
5. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

III. Nowe obowiązki banków określone w ustawie o kredycie konsumenckim:
1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.
2. Wyłączenia obowiązków ustawowych.
3. Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.
4. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP.
5. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

IV. Nowe obowiązki banków określone ustawie o usługach płatniczych:
1. Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy.
2. Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.
3. Działanie banku w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP
4. Skutki prawne braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla banku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl