Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wakacje kredytowe 2024 Najnowsze zmiany Prawa i wytyczne KNF dotyczące kredytowania klientów banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawa dotyczącymi kredytowania klientów banków – konsumentów i osób prowadzących działalność rolniczą: projektem ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 roku i ustawy rozciągającej ochronę konsumencką na rolników. Omówiona zostanie także problematyka pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz klauzul awaryjnych w umowach kredytowych w kontekście zastrzeżeń zgłoszonych przez Urząd KNF, a także najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące sankcji nieważności umowy w przypadku nienależytego zbadania zdolności kredytowej konsumenta.
Dla kogo:
zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy i pracownicy komórek zgodności, prawnicy

PROGRAM:

I. Wakacje kredytowe w 2024 roku:
1. Warunki skorzystania z wakacji kredytowych:
a- zakres przedmiotowy – rodzaj kredytu, kwota kredytu,
b- zakres podmiotowy- kryterium dochodowe kredytobiorcy.
2. Warunki udzielenia pomocy.
3. Termin skorzystania z uprawnienia.

II. Zmiana zasad stosowania ochrony konsumenckiej wobec rolników:
1. Kredyty rolnicze.
2. Klauzule abuzywne.
3. Przepisy przejściowe.

III. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego:
1. Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2024 roku.
2. Jak wdrożyć zalecenia KNF?

IV. Klauzule awaryjne w umowach kredytowych – zasady zawierania aneksów do umów kredytowych:
1. Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lutego 2024 roku.
2. Zasady aneksowania umów kredytowych.
3. Treść aneksu.

V. Sankcje za naruszenie zasad kredytowania w najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE:
1. Sankcja kredytu darmowego.
2. Sankcja za nienależyte zbadanie zdolności kredytowej konsumenta.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl