Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

RACHUNKI UŚPIONE – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, wypłaty z rachunku uśpionego. Zasady usypiania nowych rachunków – konta i lokaty mieszkaniowej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zasad działania banku z rachunkami uśpionymi, zasad wypłaty środków z rachunków oraz terminów przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty z tych rachunków oraz zasad informowania gminy o środkach zmarłych posiadaczy rachunków.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także zasady waloryzacji środków na rachunkach uśpionych wypracowane przez Grupę roboczą przy ZBP.

PROGRAM:

I. Zasady postępowania banku z rachunkami zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Definicja rachunku uśpionego:
a – z powodu śmierci klienta – jak to ustalić?
b- z powodu braku działania klienta – pojęcie „czynności na rachunku”
2. Konto mieszkaniowe i Lokata mieszkaniowa – przyczyny uśpienia rachunku.
3. Skutki rozwiązania umowy:
a) co oznacza „umowa rozwiązana, ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
3. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zasady dokumentowania wypłat:
a – spadkobierca,
b – zapisobiorca,
c – osoba ponosząca kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
d – organy emerytalno-rentowe.
4. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.
II. Zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach:
a- przesłanki powiadomienia gminy,
b- termin powiadomienia gminy,
c- treść powiadomienia,
d- działanie banku w przypadku braku wiedzy o miejscu ostatniego miejsca zamieszkania klienta.
III. Zasady waloryzacji środków na rachunkach uśpionych wypracowane przez Grupę roboczą przy ZBP.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl