Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ankieta samooceny poziomu zgodności z DORA – wzór wraz z omówieniem Analiza luki zgodnie z Rozporządzeniem DORA zgodnie z wymaganiami UKNF- termin złożenia 15 czerwca 2024

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

W związku z pismem UKNF z dnia 26 kwietnia Banki Spółdzielcze mają obowiązek złożenia ankiety samooceny poziomu zgodności banków z DORA do dnia 15 czerwca 2024 r.

 

Celem szkolenia jest poznanie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (dalej „Rozporządzenie DORA”).

 

Stosowanie Rozporządzenia będzie obowiązywało Banki od dnia 17 stycznia 2025 roku.

UKNF opracował Ankietę samooceny poziomu zgodności z DORA, której celem jest zbieranie

informacji ilościowych i jakościowych w zakresie poziomu spełniania wymagań wynikających

z Rozporządzenia DORA i ocena stopnia przygotowania podmiotów finansowych.

Szkolenie obejmuje także część warsztatową.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do Rozporządzenia DORA
 2. Wprowadzenie do analizy luki w obszarach objętych Rozporządzeniem DORA:
  1. Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
  2. Zarządzanie incydentami ICT
  3. Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej
  4. Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT
 3. Omówienie arkusza analizy luki
 4. Omówienie najważniejszych zmian w regulacjach wewnętrznych Banku pod kątem Rozporządzenia DORA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl