Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu w BS – środki bezpieczeństwa finansowego – mechanizmy prania pieniędzy w Polsce – popularne metody prania obserwowane również w BS

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

ZADANIA I OBOWIĄZKI RN, KA i ZARZĄDU BS a RYZYKO PRANIA PIENIĘDZY AML/CFT
1.1 Wymóg wiedzy w obszarze AML/CFT
1.2 System zarządzania ryzykiem w banku- zgodnie z Rekomendacją Z, H i Rozp. MFFiR
1.3 Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem w banku
1.4 Identyfikacja ryzyk istotnych – mapa ryzyka
1.5 Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy (AML/CFT)- zgodnie z Met. BION 2024
1.6 Realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu
1.7 Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych
za AML/CFT w banku- wytyczne EBA z 2022
2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ INNE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH zgodnie z Ustawą AML/CFT
2.1 Podstawowe obowiązki jednostek obowiązanych
2.2 Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
2.3 Zakres środków bezpieczeństwa finansowego
2.4 Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.5 Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
2.6 Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.7 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
2.8 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
2.9 Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
2.10 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
3. PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
3.1 Pojęcie prania pieniędzy
3.2 Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
3.3 Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
3.4 Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
4. FAZY I METODY PRANIA PIENIĘDZY
4.1 Fazy prania pieniędzy
4.2 Popularne metody prania pieniędzy- obserwowane także w BS
5. PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
5.1 Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
5.2 Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
5.3 Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
5.4 Współczesny słup: tester transakcji bankowych
5.5 Przykłady prania pieniędzy w Polsce- także w BS
5.6 Czynniki wpływające na intensywność oraz rozpoczęcie prania pieniędzy
5.7 Podatność BS na ryzyko prania pieniędzy AML/CFT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 maja 2024 r. Online
14 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl