Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obowiązki instytucji oraz Oficera AML w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
• terroryzmu (AML/CFT) w tym:
o AML Oficerów
o członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML
o kadry kierowniczej wyższego szczebla
o pracowników zespołów AML
• pracowników działów:
o compliance,
o przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
o prawnych,
o nadzoru i kontroli,
o bezpieczeństwa,
o oceny ryzyka,
o analiz i audytu wewnętrznego
Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:
• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
• case study,
• ćwiczeń w grupach,
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

PROGRAM:

1. Pranie pieniędzy – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
• przestępstwo prania pieniędzy zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
• przepisy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wytyczne i standardy
• praktyczne przykłady przestępstw bazowych do prania pieniędzy
• ryzyka i wyzwania instytucji obowiązanych

2. Obowiązki instytucji obwiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

3. Zadania Oficera AML
• opracowanie Programu PPP, w tym procedury grupowej i procedury dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
• stosowanie środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
• dlaczego ważna jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego?
• PEP – wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego względem
• kiedy i dlaczego powinniśmy wypowiedzieć stosunki gospodarcze?
• zapewnienie kompletności i aktualności danych i informacji o kliencie
• monitoring transakcji, proces typowania transakcji mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy i finansowana terroryzmu
• compliance w AML – jak zapewnić zgodność działania instytucji?

4. Raportowanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
• zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
• zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
• procedura blokady i wstrzymania transakcji
• udzielanie informacji na zapytania GIIF

5. Kary administracyjne i sankcje prawne
• kary administracyjne
• odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji
• nieprawidłowości w procesie AML/CFT – ustalenia GIIF i KNF

6. Sesja pytań i odpowiedzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl