Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

„Know Your Customer” w tym procedura ustalenia beneficjenta rzeczywistego – praktyczny warsztat dla pracowników banków spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
• osób odpowiedzialnych za proces KYC,
• osób odpowiedzialnych za proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym:
o AML Officerów
o członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML
o kadry kierowniczej wyższego szczebla
o pracowników zespołów AML
• pracowników działów:
o compliance,
o przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
o prawnych,
o nadzoru i kontroli,
o bezpieczeństwa,
o oceny ryzyka,
o analiz i audytu wewnętrznego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:
• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
• case study,
• ćwiczeń w grupach,
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

PROGRAM:

1. Najważniejsze wyzwania instytucji obowiązanych w obszarze KYC
• KYC – procedura bezpieczeństwa
• etapy procesu KYC
• proces akceptacji i okresowy przegląd relacji z klientami,
• źródła wiedzy o klientach
• gromadzenie i weryfikacja wymaganych dokumentów oraz informacji o kliencie
• nawiązywanie stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta
• zapobieganie ryzyku sankcji

2. Środki bezpieczeństwa finansowego
• środki należytej staranności – obligatoryjne działania instytucji obowiązanej
• ocena klienta i czynniki ryzyka wpływające na ryzyko
• wzmocnione i uproszczone środki należytej staranności
• monitoring relacji z klientem

3. Wyzwania w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
• dlaczego ważne jest ustalenie beneficjenta rzeczywistego?
• proces due diligence struktury własnościowej
• dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej
• dokumentowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym
• beneficjent rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki?
• ustalenie beneficjenta rzeczywistego w oparciu o najlepsze standardy – praca na przykładach

4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania i obowiązki instytucji obowiązanej
• obowiązki związane z procedurą rejestracji
• procedura zgłoszenia rozbieżności do CRBR
• sankcje związane z naruszeniem obowiązku rejestracji w CRBR
• praktyczne wyzwania pracy z rejestrem

Sesja pytań i odpowiedzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 lipca 2024 r. Online
13 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl