Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Wprowadzenie – krótkie przypomnienie obecnej ustawy i ustanowionych w niej zasad ochrony
2. Upadłość ogłoszona na wniosek złożony przed 1 grudnia 2021 roku i od 1 grudnia 2021 roku – co się zmieniło
3. Zdolność upadłościowa osoby fizycznej – kto może ogłosić upadłość konsumencką
4. Dwa tryby upadłości konsumenckiej – upadłość uproszczona i na zasadach ogólnych
5. Fazy procedury oddłużenia osoby fizycznej
6. Kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
7. Upadłość konsumencka małżonków, upadłość a stosunki majątkowe małżeńskie
8. Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo na mieniu upadłego
9. Informacja o wniosku o ogłoszenie upadłości
10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości – źródła informacji
11. Upadłość konsumencka jednego z dłużników, a dochodzenia wierzytelności od pozostałych dłużników osobistych i rzeczowych
12. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – ćwiczenie praktyczne ze zgłoszenia wierzytelności
13. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego i umowy powiązane z umową rachunku
14. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowy kredytowe
15. Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego
16. Faza likwidacji masy majątkowej, sprzedaż istotnych składników majątku dłużnika
17. Wypłata środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika
18. Skarga na czynności syndyka
19. Plan spłaty wierzycieli
20. Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego
21. Uprawnienia i obowiązki upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli
22. Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli
23. Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli
24. Stwierdzenie wykonania planu spłaty, skutki tego stwierdzenia
25. Umorzenie zobowiązań bez plany spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań
26. Konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne
27. Pytania uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 lipca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl