Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Procedura AML w banku spółdzielczym zaktualizowane o Wytyczne EBA- Monitoring Transakcji

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia
Szkolenie z zakresu polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) skupia się na szerokim spektrum tematów, począwszy od roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w kształtowaniu standardów i praktyk w tej dziedzinie. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zasady regulujące działania EBA, co pomoże im zrozumieć, jak te regulacje wpływają na banki i inne instytucje finansowe.
Kolejna część szkolenia poświęcona jest szczegółowej analizie struktury procedur AML. Przedstawione zostaną różne aspekty procedur, włącznie z ich wdrożeniem i monitorowaniem, a także praktyczne przykłady ich zastosowania. W trakcie tej sesji przewidziana jest również przerwa, która pozwoli uczestnikom na wymianę doświadczeń i dyskusję.
Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z dokumentami wspomagającymi, które są kluczowe w efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z praniem pieniędzy. Omówione zostaną różne rodzaje dokumentacji i narzędzia, które mogą wspierać procesy AML w organizacji.
Zakończenie szkolenia stanowi sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań i dyskutowania o omówionych zagadnieniach. To stanowi doskonałą okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości i pogłębienia wiedzy na temat AML

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Rola EBA w kształtowaniu polityki AML
10:30 – 12:30 Struktura procedury AML wraz z omówieniem (w trakcie przerwa 30 min)
12:30 – 13:00 Dokumenty wspomagające
13:00 – 13:30 Q&A

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl