Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Środki trwałe dla służb technicznych ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Inwestycje w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości. Są podstawowym sposobem powiększania majątku trwałego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści. Procesy inwestycyjne wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań. Proces decyzyjny jest tym łatwiejszy im większa wiedza z różnych obszarów zagadnienia. Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot niniejszego szkolenia.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:
Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i
administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

PROGRAM:

1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych,
2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane,
PKOB, orzecznictwo)
• Obiekty budowlane
• Budynek, budynek mieszkalny
• Budowla
• Tymczasowe obiekty budowlane
• Obiekty liniowe
• Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych
3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego
• Pojęcie nieruchomości
• Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
• Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)
4. Fundament – część składowa czy osobny obiekt
5. Trwałe związanie z gruntem
6. Zasady wyceny środków trwałych
• Cena nabycia
• Koszt wytworzenia
• Wartość rynkowa
• Cena sprzedaży netto
• Wartość godziwa
7. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
• koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST
• moment rozpoczęcia budowy
• koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
• koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
• Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego,
• technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty
• przetargu
• koszty usług podwykonawców zewnętrznych
• koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
• Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
• koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
• Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy
• środka trwałego
• Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
• Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST
• Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
• Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
• Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
• Sankcje, kary umowne, odszkodowania
• Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
• Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
8. Elementy środków trwałych
• Części składowe, peryferyjne, dodatkowe
• Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość
• początkową środka trwałego
• Podział środków trwałych i ich łączenie
9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
• Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
• Jak odróżnić ulepszenie od remontu
• Remont a konserwacja
• Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
• Mierniki ulepszenia
• Przesłanki ulepszenia środka trwałego
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych
10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw
podatkowych
• Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
• Wartość rezydualna
• Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
• Amortyzacja podatkowa
11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)
• Zasady klasyfikacji
• Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
• Struktura kodów klasyfikacyjnych
• Grupy klasyfikacyjne środków trwałych
12. Inwentaryzacja środków trwałych
• Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji
• Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
• Etapy inwentaryzacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 lipca 2024 r. Online
30 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl