Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować, monitorować i raportować transakcje podejrzane, a także jak efektywnie wdrażać procedury AML zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka AML oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do AML: znaczenie i podstawowe obowiązki analityka AML, rola AML w strukturze organizacyjnej banku, identyfikacja i ocena ryzyka AML.
2. Procedura identyfikacji transakcji podejrzanych w trybie online, post monitoringu oraz w cyklicznej analizie ryzyka z uwzględnieniem roli analityka AML.
3. Procedury identyfikacji klienta, w tym klienta w transakcji okazjonalnej i beneficjenta rzeczywistego: metody, narzędzia, praktyczne przypadki.
4. Prawidłowa analiza materiału dowodowego: dowody bezpośredni i poszlakowe, hierarchia źródeł dowodowych, analiza transakcji i przedstawianie związku przyczynowo-skutkowego w narratywie inwestygacji.
5. Sesja Q&A.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl