Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Akademia „Poznaj wymagania norm ISO do których odwołuje się KNF w rekomendacjach”

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem Akademii jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami norm ISO 27000 (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji), ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) oraz ISO 31000 (Zarządzanie ryzykiem). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z dobrymi praktykami, do których odwołują się Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Szkolenie obejmuje cykl 3 spotkań (5 godz.) podczas których zostaną przybliżone wymagania poszczególnych norm ISO. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają normy ISO do wykorzystania w ramach wykonywanych czynności służbowych

490 zł/osoba +23% VAT cena za 1 blok
Przy całym pakiecie 2 bloków szkoleń 790 zł/osoba

PROGRAM:

BLOK I ISO 27001 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 26 czerwca
Cel szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się od praktycznej strony z wymaganiami normy ISO 27001 dotyczącej Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie skierowane zarówno dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych, osób odpowiedzialnych za całościowy proces zarządzania danymi w banku, Członków Zarządu, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, IT oraz właścicieli procesów.
Zakres tematyczny:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji podstawowy zakres ISO 27001,
2. Kluczowe pojęcia i definicje (m.in. poufność, integralność, dostępność, aktywa informacyjne, klasyfikacja informacji, ryzyko bezpieczeństwa informacji, ryzyko IT),
3. Najważniejsze obszary wskazywane przez KNF w normie ISO 27001,
4. Omówienie struktury normy ISO:
a. Kontekst organizacji,
b. Przywództwo,
c. Planowanie,
d. Wsparcie,
e. Działania operacyjne,
f. Ocena wyników,
5. Przegląd celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załącznik A do normy ISO/IEC 27001,
6. Doskonalenie,
7. Zasady przeglądu systemu zarzadzania ciągłością działania i przygotowanie raportu

BLOK II ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) 2 lipca
Cel szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się od praktycznej strony z wymaganiami normy ISO 22301 dotyczącej Systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenie skierowane zarówno dla osób pełniących funkcję koordynatora ciągłości działania, Członków Zarządu, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym, IT oraz właścicieli procesów.
Zakres tematyczny:
1. Struktura normy ISO 22301,
2. Kluczowe pojęcia i definicje (m.in. ciągłość działania, parametry opisujące ciągłość, proces zarządzania ciągłością działania, analiza wpływu (BIA), analiza ryzyka, plany ciągłości działania, plany awaryjne),
3. Podstawowe wymagania normy ISO 22301,
4. Wymagania w zakresie dokumentowania systemu zarządzania,
5. Ustanowienie systemu ciągłości działania,
6. Identyfikacja procesów krytycznych – wymagania normy,
7. Analiza ryzyka dla procesów (działalności) krytycznych,
8. Analiza wpływu na działalność (Analiza BIA) – część warsztatowa,
9. Strategia ciągłości działania,
10. Plany ciągłości działania i Plany Awaryjne
11. Zasady testowania PCD i PA,
12. Przeglądu i działania doskonalące zgodnie z ISO 22301,
13. Identyfikacja i dokumentowanie niezgodności,
14. Zasady przeglądu systemu zarzadzania ciągłością działania i przygotowanie raportu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 790 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl