Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

DORA i NIS2 jako źródła obowiązków Compliance i działów prawnych w Bankach Spółdzielczych – rola działów prawnych i Compliace związana z cyberbezpieczeństwem – zarządzenie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Rozporządzenia DORA – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Dyrektywy NIS2

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie skupia się na roli DORA (Digital Operational Resilience Act) i NIS2 (Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informacyjnych) jako źródeł obowiązków dla działów compliance i prawnych. Rozpoczyna się od wprowadzenia w zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, podkreślając jego znaczenie w kontekście współczesnego środowiska biznesowego.
Następnie skupiamy się na roli departamentów compliance i prawnych w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Ta część podkreśla wagę integracji praktyk związanych z cyberbezpieczeństwem z ogólną strategią compliance i wyjaśnia, jak te działy mogą efektywnie współpracować, aby minimalizować ryzyko.
Po krótkiej przerwie przechodzimy do szczegółowej analizy obowiązków wynikających z Rozporządzenia DORA. Omawiamy kluczowe wymogi i sposoby ich wdrażania w praktyce, skupiając się na tym, jak te regulacje wpływają na operacje i procesy w organizacji.
Po kolejnej przerwie zajmujemy się Dyrektywą NIS2, szczegółowo analizując obowiązki, które z niej wynikają. Podkreślamy, jakie kroki organizacje muszą podjąć, aby być zgodne z dyrektywą, oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprzestrzegania tych wymogów.

PROGRAM:

Dora i NIS2 jako źródła obowiązków Compliance
10:00 -10:30 Wprowadzenie zagadnień związanych z cyber bezpieczeństwem
10:30 – 11:00 Gdzie jest rola departamentu compliance/legal w zakresie zarządzania ryzykiem cyber bezpieczeństwa
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15-12:15 – Szczegółowa analiza obowiązków wynikających z Rozporządzenia DORA
12:15-12:45 – Przerwa
12:45 – 13:30 Szczegółowa analiza obowiązków wynikająca z Dyrektywy NIS2
13:30 – 14:00 Q&A

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl