Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwaSzkolenie e-learningowe
Praktyczne aspekty RODOSzkolenie e-learningowe
Rejestr zastrzeżeń PESEL. Zasady funkcjonowania, omówienie interpretacji i dotychczasowych doświadczeń ze stosowania nowych przepisów16 lipca 2024 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku16 lipca 2024 r. Online
Obowiązki i zadania członków Zarządów i Rad Nadzorczych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym.16 lipca 2024 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).16 lipca 2024 r. Online
Odpowiedzialność banku za transakcje płatnicze nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane, z uwzględnieniem praktyki sądowej i nadzorczej.17 lipca 2024 r. Online
Weryfikacja operatów szacunkowych z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości17 lipca 2024 r. Online
3 września 2024 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo w praktyce Banków Spółdzielczych18 lipca 2024 r. Online
Zarządzanie ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi – wytyczne EBA w praktyce Banków spółdzielczych.18 lipca 2024 r. Online
25 września 2024 r. Online
Ocena efektywności inwestycji w procesie kredytowym19 lipca 2024 r. Online
9 października 2024 r. Online
Przegląd procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów Ustawy o ochronie sygnalistów.22 lipca 2024 r. Online
„Know Your Customer” w tym procedura ustalenia beneficjenta rzeczywistego – praktyczny warsztat dla pracowników banków spółdzielczych22 lipca 2024 r. Online
13 września 2024 r. Online
Środki trwałe dla służb technicznych ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania.26 lipca 2024 r. Online
30 września 2024 r. Online
Kontrola realizacji Polityki informacyjnej z uwzględnieniem MREL i IRRBB1 sierpnia 2024 r. Online
Kompetencje zadaniowe Zarządu, odpowiedzialność pracownika i dobre praktyki zarządzania ryzykiem ESG w Banku Spółdzielczym.5 sierpnia 2024 r. Online
EMERYTURY I RENTY ZAGRANICZNE 2024R– A POLSKI PIT/SKŁADKA ZDROWOTNA – W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Najnowsze interpretacje KIS/skarbówki!!! Koszty uzyskania przychodu/a emerytura zagraniczna. Zbieg prawa do kilku emerytur zagranicznych z różnych państw.6 sierpnia 2024 r. Online
27 sierpnia 2024 r. Online
Efektywne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności w drodze ustanowienia hipoteki i przy wykorzystaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco w praktyce Banków Spółdzielczych8 sierpnia 2024 r. Online
Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych od podstaw w praktyce Banków Spółdzielczych.8 sierpnia 2024 r. Online
30 września 2024 r. Online
Monitoring kredytowy jednostek samorządu terytorialnego w praktyce Banków Spółdzielczych9 sierpnia 2024 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym12 sierpnia 2024 r. Online
12 września 2024 r. Online
Analiza finansowa podmiotów gospodarczych dla zaawansowanych w praktyce Banków spółdzielczych.12 sierpnia 2024 r. Online
2 października 2024 r. Online
Obowiązki instytucji oraz Oficera AML w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych16 sierpnia 2024 r. Online

Przegląd procedury „zarządzania zmianami”, w tym wdrażania i modyfikacji nowych produktów bankowych.19 sierpnia 2024 r. Online
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki.19 sierpnia 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji okazjonalnych do 1000 euro i powyżej 1000 euro oraz uwagi pokontrolne GIIF i KNF22 sierpnia 2024 r. Online
24 września 2024 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 25.03.2024 r.). Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku bankowym w praktyce Banków Spółdzielczych.22 sierpnia 2024 r. Online
16 września 2024 r. Online
Instrukcja obsługi spraw członkowskich z uwzględnieniem zapisów Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy AML/FT.26 sierpnia 2024 r. Online
Zasady prawidłowego wdrożenia w banku spółdzielczym Ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów.26 sierpnia 2024 r. Online
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem obowiązujących zmian.28 sierpnia 2024 r. Online
Nowość! Data wejścia w życie: 25 września 2024r. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie Sygnalistów Przykładowy program dla banku/firmy/urzędu/szkoły/JST/innych podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego Nowe wyjaśnienia dotyczące administracji publicznej/samorządowej/ szkół, urzędów, banków, firm.28 sierpnia 2024 r. Online
Działania Banku w przypadku podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem Banku oraz z inicjatywy dłużnika w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne28 sierpnia 2024 r. Online
Podatek VAT 2024 w działalności Banków Spółdzielczych29 sierpnia 2024 r. Online
Sposób postępowania banku w przypadku upadłości lub restrukturyzacji posiadacza rachunku.29 sierpnia 2024 r. Online
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w praktyce Banków Spółdzielczych.5 września 2024 r. Online
Akademia analityka kredytowego- 3 dniowy kurs specjalistyczny z uwzględnieniem tematyki ESG5/13/24 września 2024 r. Online
Ochrona Sygnalistów 2024 – jak przygotować organizację do nowych przepisów i uniknąć dotkliwych kar – szkolenie wraz ze wzorami dokumentów i procedur potrzebnych do wdrożenia Dyrektywy10 września 2024 r. Online

Restrukturyzacja kredytobiorcy w banku spółdzielczym10 września 2024 r. Online
Specjalista ds. egzekucji- szkolenie dla pracowników banków spółdzielczych11-12 września 2024 r. Online
Zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem BASEL III17 września 2024 r. Online
Zmiany w Rekomendacji J – zalecenia KNF w zakresie korzystania z baz o nieruchomościach w Banku spółdzielczym.17 września 2024 r. Online
Analiza kredytów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka ESG.18 września 2024 r. Online
KSeF 2025 e-Faktury. Jak będzie wyglądać fakturowanie po ostatnich zmianach w KSeF?19 września 2024 r. Online
24 października 2024 r. Online
25 listopada 2024 r. Online
Zastrzeżenie numeru PESEL – zmiany od 01.06.2024 r. w Prawie bankowym, Ustawie o kredycie konsumenckim i Ustawie o usługach płatniczych.25 września 2024 r. Online
Wdrożenie DORA w Banku Spółdzielczym Przegląd i zmiany regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ICT, outsourcingu, zarządzania incydentami” – cz.1 Przegląd i zmiany regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ICT, outsourcingu, zarządzania incydentami” – cz.225 września 2024 r. Online Część I
30 września 2024 r. Online Część II
Polska Strefa Inwestycji – Prawne, podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji/zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE26 września 2024 r. Online
Analiza ryzyka instytucji płatniczych w praktyce Banków Spółdzielczych.27 września 2024 r. Online
Proces wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym z uwzględnieniem ryzyka ESG27 września 2024 r. Online
Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki w praktyce Banków Spółdzielczych.30 września 2024 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl