Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

NOWOŚĆ! ZMIANY PRAWA DOTYCZĄCE ROLNIKÓW – KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH: objęcie rolników ochroną z tytułu klauzul abuzywnych oraz przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.12 czerwca 2023 r. Online
Zmiany w fakturowaniu. Obligatoryjny KSeF 2023/2024. Nowa schema FA(2).12 czerwca 2023 r. Online
29 czerwca 2023 r. Online
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.12 czerwca 2023 r. Online
KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM NOWEGO KREDYTU PŁYNNOSCIOWEGO: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (SIOKP.NET)14 czerwca 2023 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych16 czerwca 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK: – gwarancje KFG, – gwarancje POIR. KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (WEB SIOKP.PLD)16 czerwca 2023 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.19 czerwca 2023 r. Online
10 lipca 2023 r. Online
Zasady prowadzenia przez Bank Spółdzielczy KONTA I LOKATY MIESZKANIOWEJ oraz udzielania RODZINNEGO i BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%20 czerwca 2023 r. Online
23 czerwca 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym21 czerwca 2023 r. Online
Wdrożenie i stosowanie w banku ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%.21 czerwca 2023 r. Online 12.30-15.30
4 lipca 2023 r. Online 09.00-12.00
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.21 czerwca 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE27 czerwca 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.27 czerwca 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.5 lipca 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.5 lipca 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro10 lipca 2023 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK12 lipca 2023 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl