Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Zmiany w podatku CIT w 2022- szanse i nowe ulgi oraz dotacje dla innowatorów Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych16 maja 2022 r. Online
WARSZTATY- praktyczne aspekty zawierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym problematyka rachunków uśpionych w Bankach Spółdzielczych24 maja 2022 r. Online
Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO dla zaawansowanych – praktyczne przypadki. Warsztaty dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych a także Urzędów Gmin.24 maja 2022 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze po dniu 1 lipca 2022 roku – ostatnie przygotowania do wdrożenia.24 maja 2022 r. Online
Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.25 maja 2022 r. Online
Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2022 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane25 maja 2022 r. online
20 czerwca 2022 r. online
Rewolucja w fakturowaniu – 1.01.2022 r. e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy FA(1)27 maja 2022 r. Online
1 lipca 2022 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.27 maja 2022 r. Online
Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu27 maja 2022 r. Online
WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.31 maja 2022 r. Online
Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku1 czerwca 2022 r. Online
Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym7 czerwca 2022 r. Online
Podatkowe i rachunkowe aspekty działalności na podstawie decyzji o wsparciu/zezwolenia dla Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Strefach Ekonomicznych.8 czerwca 2022 r. Online
PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE – sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego10 czerwca 2022 r. Online
KREDYT HIPOTECZNY 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez10 czerwca 2022 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych21 czerwca 2022 r. Online
Podatek VAT w działalności Banków Spółdzielczych, z uwzględnieniem e-Faktury oraz zmian SLIM VAT 3.23 czerwca 2022 r. Online
12 lipca 2022 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym24 czerwca 2022 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl