Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Realizacja procesu odnotowywania rozbieżności w ustaleniach beneficjenta rzeczywistego – analiza przypadku.30 stycznia 2023 r. Online
20 lutego 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu30 stycznia 2023 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych30 stycznia 2023 r. Online
Realizacja interesów banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Okiem praktyków. Aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania.30 stycznia 2023 r. Online
ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA NIEAUTORYZOWANEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ – problemy ze wdrożeniem Dyrektywy PSD2 w praktyce banków spółdzielczych w świetle zalecań UOKiK i najnowszego orzecznictwa sądowego1 lutego 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych2 lutego 2022 r. Online
Mieszkaniowe rachunki powiernicze- doświadczenia po zmianach od 1 lipca 20223 lutego 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.3 lutego 2022 r. Online
VADEMECUM- ZASADY POSTĘPOWANIA BANKU PRZY ZBIEGU EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO6 lutego 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.6 lutego 2023 r. Online
EURO-FATCA i FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w praktyce Banków Spółdzielczych7 lutego 2023 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu – KSeF 2023/2024. Nowelizacja – ustawa o obligatoryjności e-Faktur. Nowa schema FA(2)7 lutego 2023 r. Online
10 marca 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność w PSI przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu oraz nowe zasady wsparcia w Polskiej Strefie Inwestycji8 luty 2023 r. Online
Kadry 2023 – praca zdalna, badanie trzeźwości i wiele innych zmian w Kodeksie Pracy.10 lutego 2023 r. Online
13 marca 2023 r. Online
NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO13 lutego 2023 r. Online
6 marca 2023 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce Banków Spółdzielczych13 lutego 2023 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.16 lutego 2023 r. Online
Raportowanie schematów podatkowych MDR – nowe obowiązki podatników.16 lutego 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym21 lutego 2023 r. Online
21 marca 2023 r. Online
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.21 lutego 2023 r. Online
21 kwietnia 2023 r. Online
WARSZTATY – REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji23 lutego 2023 r. Online
Czynności bankowe podlegające opodatkowaniu VAT w kontekście interpretacji indywidualnych (np. za wydanie zaświadczenia, opinii lub innego dokumentu)23 lutego 2023 r. Online
Środki trwałe – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane24 lutego 2023 r. Online
Przygotowanie Banku Spółdzielczego do przyjęcia i wdrożenia działań związanych z wejściem w życie z dniem 26 maja 2022 r. ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.24 lutego 2023 r. Online
Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian28 lutego 2023 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY3 marca 2023 r. Online
ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ BANKI Praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych6 marca 2023 r. Online
Przegląd zarządczy – praktyczne podejście do weryfikacji procedur z obszaru zarządzania ryzykami w praktyce Banków Spółdzielczych.6 marca 2023 r. Online
Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych, jak przygotować się do kontroli PUODO w praktyce Banków Spółdzielczych13 marca 2023 r. Online
Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego- wymagania EBA dla ICT w praktyce Banków Spółdzielczych.17 marca 2023 r. Online
Naruszenia ochrony danych osobowych – omówienie incydentów na przykładach w praktyce Banków Spółdzielczych.20 marca 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE22 marca 2023 r. Online
26 kwietnia 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro22 marca 2023 r. Online
29 maja 2023 r. Online
Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymaganiami RODO w praktyce Banków Spółdzielczych.27 marca 2023 r. Online
PSD 2 – dokumentacja wewnętrza, ryzyko, Raporty do KNF w praktyce Banków Spółdzielczych.28 marca 2023 r. Online
Rola Rady Nadzorczej oraz Zarządu i pracowników Banku, w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w świetle rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021 r.29 marca 2023 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl