Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwaSzkolenie e-learningowe
Praktyczne aspekty RODOSzkolenie e-learningowe
Strategia operacyjnej odporności cyfrowej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DORA27 maja 2024 r. Online
Archiwizacja i anonimizacja danych bankowych w praktyce Banków Spółdzielczych27 maja 2024 r. Online
Ochrona Sygnalistów 2024 – jak przygotować organizację do nowych przepisów i uniknąć dotkliwych kar – szkolenie wraz ze wzorami dokumentów i procedur potrzebnych do wdrożenia Dyrektywy27 maja 2024 r. Online

Bezpieczeństwo informacji w Banku Spółdzielczym – klasyfikacja informacji29 maja 2024 r. Online
DORA i NIS2 jako źródła obowiązków Compliance i działów prawnych w Bankach Spółdzielczych – rola działów prawnych i Compliace związana z cyberbezpieczeństwem – zarządzenie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Rozporządzenia DORA – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Dyrektywy NIS23 czerwca 2024 r. Online
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów w praktyce Banków Spółdzielczych3 czerwca 2024 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2024 roku4 czerwca 2024 r. Online
Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego – analiza przypadków w praktyce Banków spółdzielczych4 czerwca 2024 r. Online
Akademia ryzyka ICT- Jak poprawnie zarządzać ryzykiem ICT (szkolenie uwzględnia wymagania Rozporządzenia DORA – III części Blok pierwszy – Zasady identyfikacji i pomiaru ryzyka ICT Blok drugi – Zasady kontroli i przeciwdziałania w ryzyku ICT Blok trzeci – Zasady raportowania i samooceny ryzyka ICT5/12/19 czerwca 2024 r. Online
Zmiany w regulacjach wzorcowych w zakresie ryzyka ESG w praktyce Banków Spółdzielczych.5 czerwca 2024 r. Online
ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA6 czerwca 2024 r. Online
Rachunki uśpione w praktyce Banków spółdzielczych z uwzględnieniem najnowszych zmian.6 czerwca 2024 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.6 czerwca 2024 r. Online
9 lipca 2024 r. Online
NOWOŚĆ! Obowiązek weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy rachunku, kredytu i usługi płatniczej od dnia 1 czerwca 2024 roku7 czerwca 2024 r. Online
Analiza finansowa podmiotów gospodarczych dla zaawansowanych.7 czerwca 2024 r. Online
Czytanie odpisów ksiąg wieczystych – praktyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych10 czerwca 2024 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.10 czerwca 2024 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym11 czerwca 2024 r. Online
11 lipca 2024 r. Online
12 sierpnia 2024 r. Online
Obowiązki i zadania członków Zarządów i Rad Nadzorczych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym.11 czerwca 2024 r. Online
16 lipca 2024 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo w praktyce Banków Spółdzielczych13 czerwca 2024 r. Online
Przegląd Polityki bancassurance.13 czerwca 2024 r. Online
Monitoring kredytowy od A do Z w praktyce Banków Spółdzielczych13 czerwca 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu w BS – środki bezpieczeństwa finansowego – mechanizmy prania pieniędzy w Polsce – popularne metody prania obserwowane również w BS14 czerwca 2024 r. Online
Obowiązki instytucji oraz Oficera AML w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych17 czerwca 2024 r. Online
16 sierpnia 2024 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez.17 czerwca 2024 r. Online godz.
Co powinna zawierać polityka inwestycyjna banku spółdzielczego? Przegląd wymogów Rekomendacji B KNF, w związku z BION 2024.17 czerwca 2024 r. Online
Nowy pakiet regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) w praktyce Banków spółdzielczych.19 czerwca 2024 r. Online
KSeF 2025 e-Faktury. Jak będzie wyglądać fakturowanie po ostatnich zmianach w KSeF?23 maja 2024 r. Online
20 czerwca 2024 r. Online
Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych od podstaw w praktyce Banków Spółdzielczych.20 czerwca 2024 r. Online
Polityka zarządzania ryzykiem reputacji w Banku Spółdzielczym24 czerwca 2024 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku25 czerwca 2024 r. Online
Akademia „Poznaj wymagania norm ISO do których odwołuje się KNF w rekomendacjach”26 czerwca 2024 r. Online
Raportowanie zrównoważonego rozwoju – Filar III Rozp. CRR w praktyce Banków Spółdzielczych27 czerwca 2024 r. Online
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem obowiązujących zmian.28 czerwca 2024 r. Online
28 sierpnia 2024 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 25.03.2024 r.).28 czerwca 2024 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce banków spółdzielczych. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej w praktyce Banków Spółdzielczych.2 lipca 2024 r. Online
Analiza kredytów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka ESG.2 lipca 2024 r. Online
18 września 2024 r. Online
Proces wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym z uwzględnieniem ryzyka ESG3 lipca 2024 r. Online
27 września 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji okazjonalnych do 1000 euro i powyżej 1000 euro oraz uwagi pokontrolne GIIF i KNF4 lipca 2024 r. Online
Zmiany w Rekomendacji J – zalecenia KNF w zakresie korzystania z baz o nieruchomościach w Banku spółdzielczym.4 lipca 2024 r. Online
17 września 2024 r. Online
Dyrektywa PSD2 w kierunku PSD3 Wyzwania w związku ze wdrożeniem PSD3 i PSR w praktyce Banków Spółdzielczych4 lipca 2024 r. Online
Restrukturyzacja kredytobiorcy w banku spółdzielczym5 lipca 2024 r. Online
10 września 2024 r. Online
Zarządzanie ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi – wytyczne EBA w praktyce Banków spółdzielczych.10 lipca 2024 r. Online
25 września 2024 r. Online
Analiza finansowa podmiotów gospodarczych dla zaawansowanych w praktyce Banków spółdzielczych.11 lipca 2024 r. Online
2 października 2024 r. Online
Weryfikacja operatów szacunkowych z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości17 lipca 2024 r. Online
3 września 2024 r. Online
Ocena efektywności inwestycji w procesie kredytowym19 lipca 2024 r. Online
9 października 2024 r. Online
„Know Your Customer” w tym procedura ustalenia beneficjenta rzeczywistego – praktyczny warsztat dla pracowników banków spółdzielczych22 lipca 2024 r. Online
13 września 2024 r. Online
Środki trwałe dla służb technicznych ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania.26 lipca 2024 r. Online
30 września 2024 r. Online
Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych od podstaw w praktyce Banków Spółdzielczych.8 sierpnia 2024 r. Online
30 września 2024 r. Online
Akademia analityka kredytowego- 3 dniowy kurs specjalistyczny z uwzględnieniem tematyki ESG5/13/24 września 2024 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl