Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów w praktyce Banków Spółdzielczych.4 grudnia 2023 r. Online
Akademia zarządzania ryzykiem IT Blok trzeci – Zasady raportowania i samooceny ryzyka IT4 grudnia 2023 r. Online
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.5 grudnia 2023 r. Online

EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2023 i 2024 roku6 grudnia 2023 r. Online
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym6 grudnia 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I7 grudnia 2023 r. Online
Ocena pracownicza jako strategia rozwoju banku w zakresie motywacji i planu działania pracownika. Praktyczne szkolenie dla banków spółdzielczych.7 grudnia 2023 r. Online
Zasady oceny przez bank ryzyka kredytowego spółki celowej w praktyce Banków Spółdzielczych7 grudnia 2023 r. Online
ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU – WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF7 grudnia 2023 r. Online
Obieg i archiwizacja dokumentów oraz funkcjonowania Archiwum z uwzględnieniem tematyki e-doręczeń oraz ePUAP.8 grudnia 2023 r. Online
PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) ORAZ CUSTOMER DUE DILIGENCE NA PODSTAWIE WYMOGÓW USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE8 grudnia 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ II8 grudnia 2023 r. Online
Obsługa systemu eDoręczenia.8 grudnia 2023 r. Online
26 stycznia 2024 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 25.03.2024 r.). Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku bankowym w praktyce Banków Spółdzielczych.11 grudnia 2023 r. Online
Podatek od nieruchomości 2023 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania11 grudnia 2023 r. Online

INICJATYWA PRO-SPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM12 grudnia 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro13 grudnia 2023 r. Online

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA ICT W BANKU NA ZAGROŻENIA CYFROWE ZA WYTYCZNYMI DORA, EBA, KNF13 grudnia 2023 r. Online
ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA14 grudnia 2023 r. Online
Rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA)15 grudnia 2023 r. Online
KSeF i e-Faktury 2023/2024. Nowość – zmiany do JPK VAT. Nadchodzi rewolucja w fakturowaniu i raportowaniu VAT. KSeF: obsługa eFaktur w praktyce od strony IT Praktyczne przykłady wystawiania i obiegi faktur oraz możliwe błędy.19 grudnia 2023 r. Online


Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym20 grudnia 2023 r. Online

OBSŁUGA SPRAW CZŁONKOWSKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM (PRZYJMOWANIE DEKLARACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, REGULACJE WEWNĘTRZNE, ZGODNOŚĆ DEKLARACJI Z REJESTREM, ZASADY PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SKREŚLENIE Z LISTY, DOPŁATY DO UDZIAŁÓW I INNE).20 grudnia 2023 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2024 roku12 stycznia 2024 r. Online
TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI BANKU16 stycznia 2024 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl