Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.23 marca 2023 r. Online
Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymaganiami RODO w praktyce Banków Spółdzielczych.27 marca 2023 r. Online
RACHUNKI WSPÓLNE, RACHUNKI MAŁOLETNICH, RACHUNKI PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH28 marca 2023 r. Online
PSD 2 – dokumentacja wewnętrza, ryzyko, Raporty do KNF w praktyce Banków Spółdzielczych.28 marca 2023 r. Online
Rola Rady Nadzorczej oraz Zarządu i pracowników Banku, w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w świetle rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021 r.29 marca 2023 r. Online
KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR: KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE (SIOKP.NET)30 marca 2023 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu. KSeF 2023/2024. Nowelizacja – ustawa o obligatoryjności e-Faktur. Nowa schema FA(2) i zmiany w fakturach dla osób fizycznych.30 marca 2023 r. Online
20 kwietnia 2023 r. Online
Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.4 kwietnia 2023 r. Online
2 czerwca 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH5 kwietnia 2023 r. Online
WARSZTATY – REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji12 kwietnia 2023 r. Online
NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO17 kwietnia 2023 r. Online
15 maja 2023 r. Online
Środki trwałe – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane17 kwietnia 2023 r. Online
15 maja 2023 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2023 roku17 kwietnia 2023 r. Online
Rekomendacja S– pierwsze uwagi dotyczące wdrożenia regulacji w Banku Spółdzielczym18 kwietnia 2023 r. Online
Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w praktyce Banków Spółdzielczych19 kwietnia 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym21 kwietnia 2023 r. Online
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.21 kwietnia 2023 r. Online
21 czerwca 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK – de minimis KFG KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD)21 kwietnia 2023 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Realizacja procesu odnotowywania rozbieżności w ustaleniach beneficjenta rzeczywistego – analiza przypadku.24 kwietnia 2023 r. Online
Zbieg egzekucji do rachunku bankowego. Sumy wyłączone od egzekucji na rachunku. Wybrane zagadnienia dotyczące egzekucji z rachunku bankowego w praktyce Banków Spółdzielczych.24 kwietnia 2023 r. Online
Podatek akcyzowy w 2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian25 kwietnia 2023 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).25 kwietnia 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE26 kwietnia 2023 r. Online
27 czerwca 2023 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK26 kwietnia 2023 r. Online
Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych w praktyce Banków Spółdzielczych.30 kwietnia 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyskontowania pomocy publicznej na przykładach oraz zmian dla SSE wynikających z Polskiego Ładu8 maja 2023 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY8 maja 2023 r. Online
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym w praktyce Banków Spółdzielczych.19 maja 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro29 maja 2023 r. Online
Papiery wartościowe jako instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego w praktyce Banków Spółdzielczych.31 maja 2023 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl