Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych26 września 2022 r. Online
WARSZTATY – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, przywilej egzekucyjny i zbiegi egzekucji27 września 2022 r. Online
WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM – Informacja o rodzajach skarg i rozstrzygnięć arbitrażowych w 2022 roku – Skargi dotyczące umów rachunku – Skargi dotyczące umów kredytowych – Projektowane zmiany prawa, wyroki TSUE, orzeczenia sądów powszechnych i stanowiska nadzorców mające wpływ na rozwój reklamacji28 września 2022 r. Online 12:30-15:30
7 października 2022 r. Online 09:00-12:00
VADEMECUM NIEZBĘDNEJ WIEDZY O RACHUNKACH BANKOWYCH W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – Rachunki wspólne, Rachunki powiernicze, Rachunki małoletnich – Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku – Tajemnica bankowa dotycząca rachunku – Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza3 października 2022 r. Online
REKOMENDACJA U Przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym.4 października 2022 r. Online
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zasady udzielania pomocy kredytobiorcom w Bankach Spółdzielczych.6 października 2022 r. Online
„Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej”6 października 2022 r. Online
EURO-FATCA- wdrożenie oraz procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym 2022 roku6 października 2022 r. Online
„Praktyczne aspekty działania Krajowego Rejestru Zadłużonych w działalności Banków Spółdzielczych”12 października 2022 r. Online
„Restrukturyzacja zadłużenia w Banku Spółdzielczym- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce bankowej”14 października 2022 r. Online
Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR. Zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w tym weryfikacja rozbieżności w ustaleniach – analiza przypadku.17 października 2022 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym20 października 2022 r. Online
18 listopada 2022 r. Online 15 grudnia 2022 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu – e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy e-Faktury + prezentacja wystawienia e-Faktury.20 października 2022 r. Online
5 grudnia 2022 r. Online
PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY31 października 2022 r. Online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2022/2023 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo.23 listopada 2022 r. Online
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – rozliczenie 2022 r. po Polskim Ładzie. Zmiany od 2023 r.29 listopada 2022 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl