Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Studia podyplomowe w Warszawie i Katowicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

„Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej”

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. w Warszawie i Katowicach.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i komunalnej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych  pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl